НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ

“ЦЕНТР АМЕРИКАНО-БРИТАНСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ”

Завідувач: Галайбіда Оксана Василівна

Кандидат філологічних наук, доцент

Положення про Навчально-науковий

“ЦЕНТР АМЕРИКАНО-БРИТАНСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ”

Учасники навчально-наукового Центру:

 1. Барбанюк О.О. – кандидат філологічних наук, доцент
 2. Главацька О.І. – кандидат філологічних наук, доцент
 3. Діяконович І.М. – старший викладач
 4. Казимір І.С.  – кандидат філологічних наук, старший викладач
 5. Кришталюк Г.А. – кандидат філологічних наук, доцент
 6. Литвинюк О.М. – кандидат філологічних наук, старший викладач
 7. Матковська М.В. – доцент
 8. Мельник І.В. -кандидат філологічних наук, доцент
 9. Мітроусова Т.В. – кандидат філологічних наук, старший викладач
 10. Никитюк С.І. – старший викладач
 11. Петрова Т.М. – кандидат педагогічних наук, доцент
 12. Польова С.В. – старший викладач
 13. Саволайнен Я.В. – викладач
 14. Свідер І.А. – кандидат філологічних наук, доцент
 15. Сліпачук Н.М. – кандидат філологічних наук, старший викладач
 16. Фрасинюк Н.І. – кандидат філологічних наук, старший викладач
 17. Хоптяр А.О. – кандидат філологічних наук, старший викладач
 18. Хохель Д.Ю. – кандидат філологічних наук, старший викладач

Основні завдання та напрями діяльності:

Навчально-науковий Центр американо-британських досліджень (далі – Центр) є структурним підрозділом кафедри англійської мови Університету.

Основна мета діяльності Центру:

– організація та координація тематичної наукової, освітньої та інформаційної діяльності науково-педагогічних працівників кафедри і здобувачів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська) та 035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська) в галузі англістики та методики навчання англійської мови, долучення їх до академічних ініціатив регіонального, всеукраїнського і міжнародного рівнів, сприяння оприлюдненню та впровадженню результатів наукових досліджень і розробок в освітній процес;
– підвищення ефективності професійної і практичної підготовки фахівців спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література(англійська) та 035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська);
– залучення до наукової діяльності обдарованої студентської молоді.

Основні досягнення навчально-наукового Центру

Учасниками Центру:

 • опубліковано 5 монографій, 39 посібників, статей  за останні 5 роки: 47 – у фахових виданнях, 65 – у журналах із міжнародних наукометричних баз, 231  – в інших наукових виданнях;
 • на базі Центру проводиться Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи» та Міжнародна студентська Інтернет-конференція «Language in Interdisciplinary context of Life-long Education»

Список основних наукових праць, які опубліковані в рамках роботи навчально-наукового Центру

 • Главацька О.І. Субстантивы лица в современных русском и английском языках (структурно-семантический аспект) : монография. Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. – 248 c.
 • Шенкнехт Н.М. Проза Джозефа Конрада: проблематика і поетика екзистенціального світосприйняття. Кам’янець-Подільський : Акіома, 2016. – 188 с.
 • Хоптяр А. О.  Перекладацька діяльність Бориса Грінченка та її роль в українському літературному процесі кінця XIX – початку XX ст. Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2017. – 276 с.
 • Барбанюк О.О.  The UK. Welcome to Great. О.О. Барбанюк   Кам’янець-Подільський/ – 2017, 144 c.
 • Марчишина А. А.  Ґендерна ідентичність в англомовному постмодерністському дискурсі: соціокультурний та лінгвопоетичний аспекти (на матеріалі англомовних наукових, публіцистичних та художніх текстів) Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2018. 452 с. (26,27 ум. друк. арк.)
 • Кришталюк Г. А. Образ-схемне моделювання конструкта ЗМІНА в сучасному англомовному газетному дискурсі. Людино- й культурознавчі пріоритети сучасного мовознавства: напрями, тенденції та міждисциплінарна методологія: колективна монографія/ гол. ред. К.І. Мізін. Переяслав- Хмельницький; Кременчук : ПП Щербатих О.В., 2019. С. 144–151.