Навчальні дисципліни кафедри англійської мови

підготовки бакалавра

спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література(англійська)

Друга іноземна мова

Історія англійської мови

Латинська мова

Лексикологія англійської мови

Методика навчання іноземних мов

Практика усного та писемного мовлення англійської мови

Практична граматика англійської мови

Практична фонетика англійської мови

Стилістика англійської мови

Теоретична граматика англійської мови

Аспекти практичної граматики англійської мови

підготовки бакалавра

спеціальності 035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)

Практичний курс англійської мови

Вступ до спеціальності

Історія англійської мови

Практичний курс першої іноземної мови (англійської)

Стилістика англійської мови

Теоретична граматика англійської мови

Практична граматика англійської мови

Практична фонетика англійської мови

Практика перекладу

Теорія і практика перекладу

Вступ до перекладознавства

Порівняльна лексикологія англійської та української мов

Усний переклад і перекладацький скоропис

Латинська мова

підготовки магістра

спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

Друга іноземна мова (англійська) для спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література(німецька)

Методика навчання англійської мови у профільній середній школі

Практика усного та писемного мовлення англійської мови

Англійське академічне письмо