ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ  Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

Обговорення проєктів освітньо-професійних програм (опитування)

Обговорення проєктів освітньо-професійних програм із випускниками

Обговорення проєктів освітньо-професійних програм із філологами-практиками закладів освіти

Обговорення проєктів освітньо-професійних програм із вчителями ЗОСШ

Обговорення проєктів освітньо-професійних програм із стейкхолдерами НВК №9 імені А.М.Трояна 

Обговорення проєктів освітньо-професійних програм із стейкхолдерами

Таблиця пропозицій до проєкту освітньо-професійної програми Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ “Англійська мова і література” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія Спеціалізація 035.041 – Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

Обговорення проєктів освітньо-професійних програм (опитування)

Таблиця пропозицій до проєкту освітньо-професійної програми “Англійська мова і література” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія Спеціалізація 035.041 – Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

Таблиця проєкту змін до освітньо-професійної програми Англійська мова і література першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія Спеціалізація 035.041 – Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

ПРОЄКТ ЗМІН ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

Обговорення проєктів освітньо-професійних програм (опитування)

Таблиця пропозицій до проєкту освітньо-професійної програми Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)