Галузь знань, напрям підготовки / спеціальність Курс Семестр Назва навчальної дисципліни Форма контролю
ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР» (денна форма)
Навчальні дисципліни загальної підготовки
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

2 3 Лінгвокраїнознавство Великої Британії та США Екзамен
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

2 4 Сучасний англомовний дискурс Залік
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

2 4 Основи теорії іншомовної комунікації Залік
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

2 4 Функціональні аспекти граматики англійської мови Залік
Навчальні дисципліни професійної підготовки
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

3 5 Теорія і практика перекладу/ Порівняльна типологія англійської та української мов Екзамен
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

3 6 Стилістика англійської мови/ Порівняльна стилістика англійської та української мов Залік
01 Освіта

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

4 7 Когнітивна лінгвістика / Теорія іншомовної комунікації.

 

Екзамен
01 Освіта

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

4 7 Теорія і практика перекладу/ Теорія і практика перекладу художнього тексту Залік
01 Освіта

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

4 8 Ділова англійська мова/Застосування комп’ютерних технологій у навчанні англійської мови Залік
01 Освіта

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

2 3 Практика усного та писемного мовлення англійської мови Залік/ Екзамен
01 Освіта

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

2 6 Теоретичний курс англійської мови Екзамен
01 Освіта

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

4 7 Теоретичний курс другої іноземної мови (англійської) Екзамен
01 Освіта

014 Середня освіта (Мова і література (польська)

4 7 Теоретичний курс другої іноземної мови (англійської) Екзамен
01 Освіта

014 Середня освіта (Мова і література (польська)

4 8 Ділова англійська мова Залік
01 Освіта

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

4 8 Ділова англійська мова Залік
4 Сфера обслуговування

242 Туризм. Туризм.

3 5 Ділова англійська мова Залік
05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка. Економіка підприємства.

4 7 Англомовна бізнес-комунікація Екзамен
07 Управління та адміністрування

076 Підприємництво. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

4 7 Англомовна бізнес-комунікація Екзамен
07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент. Управління персоналом та економіка праці

4 7 Англомовна бізнес-комунікація Залік
01 Освіта

014  Середня освіта (Українська мова і література)

2 3 Практика усного та писемного мовлення англійської мови Залік/ Екзамен
01 Освіта

014  Середня освіта (Українська мова і література)

2 3 Лексикологія англійської мови Екзамен
01 Освіта

014  Середня освіта (Українська мова і література)

2 4 Стилістика англійської мови Залік
01 Освіта

014  Середня освіта (Українська мова і література)

2 3 Лінгвокраїнознавство Залік
035 Філологія (Германські мови та  літератури (переклад включно) 2 3 Порівняльна типологія англійської та української мов / Контрастивна граматика екзамен
035 Філологія (Германські мови та  літератури (переклад включно) 3 5 Порівняльна типологія англійської та української мов / Контрастивна граматика екзамен
035 Філологія (Германські мови та  літератури (переклад включно) 3 6 Основи теорії іншомовної комунікації/ Стратегії міжкультурного спілкування залік
035 Філологія (Германські мови та  літератури (переклад включно) 4 7 Сучасний англомовний дискурс / Функціональні аспекти граматики англійської мови екзамен
035 Філологія (Германські мови та  літератури (переклад включно) 4 7 Основи теорії іншомовної комунікації/Стратегії міжкультурного спілкування залік
035 Філологія (Германські мови та  літератури (переклад включно) 4 8 Усний переклад і перекладацький скоропис / Теорія і практика перекладу художнього тексту залік
ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР» (денна форма)
Навчальні дисципліни професійної підготовки
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

2 3 Аспекти англійсько-українського перекладу / Інтерпретація англомовного тексту/ Практикум з англійськомовної прагматики Залік
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

2 3 Лінгвістика тексту Екзамен
01 Освіта

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

2 3 Стилістика англійської мови

 

Залік
ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР» (заочна форма)
Навчальні дисципліни професійної підготовки
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

3 5 Теорія і практика перекладу/ Порівняльна типологія англійської та української мов Екзамен
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

3 6 Стилістика англійської мови/ Порівняльна стилістика англійської та української мов Залік
01 Освіта

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

4 7 Когнітивна лінгвістика / Теорія іншомовної комунікації.

 

Екзамен
01 Освіта

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

4 7 Теорія і практика перекладу/ Теорія і практика перекладу художнього тексту Залік
01 Освіта

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

4 8 Ділова англійська мова/Застосування комп’ютерних технологій у навчанні англійської мови Залік
ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР» (заочна форма, 1.4)
Навчальні дисципліни професійної підготовки
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

2 3 Аспекти англійсько-українського перекладу / Інтерпретація англомовного тексту/ Практикум з англійськомовної прагматики Залік
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

2 3 Лінгвістика тексту Екзамен
01 Освіта

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

2 3 Стилістика англійської мови

 

Залік
01 Освіта

014  Середня освіта (Мова і література (німецька)

1 1-3 Друга іноземна мова англійська

 

Екзамен

(3 семестр)

01 Освіта

014  Середня освіта (Мова і література (німецька)

1 1-2 Теоретичний курс англійської мови

 

Залік
01 Освіта

014  Середня освіта (Мова і література (німецька)

1 2 Методика навчання англійської мови у профільній середній школі

 

Залік
ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР» (заочна форма, 1.10)
Навчальні дисципліни професійної підготовки
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

2 3 Основи фонетики і фонології сучасної англійської мови /Практична фонетика англійської мови Екзамен
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

2 4 Теорія і практика перекладу / Теорія і практика перекладу художнього тексту Залік