Проєкт освітньо-професійної програми2023

Google Форма для обговорення та пропозицій (2022-2023)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (МОВА І ЛІТЕРАТУРА (АНГЛІЙСЬКА, НІМЕЦЬКА)» ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 2021

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька)» бакалавр

Моніторинг освітньо-професійної програми – 2022

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ  Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)
Обговорення проєктів освітньо-професійних програм (опитування)
Обговорення проєктів освітньо-професійних програм із випускниками
Обговорення проєктів освітньо-професійних програм із філологами-практиками закладів освіти
Обговорення проєктів освітньо-професійних програм із вчителями ЗОСШ
Обговорення проєктів освітньо-професійних програм із стейкхолдерами НВК №9 імені А.М.Трояна 
Обговорення проєктів освітньо-професійних програм із стейкхолдерами
Таблиця пропозицій до проєкту освітньо-професійної програми Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)