Никитюк Світлана Іванівна – старший викладач кафедри англійської мови Основні навчальні дисципліни: практика усного та писемного англійського мовлення, практична граматика англійської мови, ділова іноземна мова (англійська). Наукові інтереси: антропоніміка, соціолінгвістика, функціональна стилістика, білінгвальний переклад поетичних творів.     h-індекс (google

Теоретичний курс англійської мови

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ   Теоретичний курс англійської мови Метою вивчення навчальної дисципліни «Теоретичний курс англійської мови» у контексті підготовки фахівців спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) за освітньою програмою Німецька мова і зарубіжна література додаткова спеціальність 014 Середня

Теорія і практика перекладу художнього тексту

Анотація навчальної дисципліни Теорія і практика перекладу художнього тексту   1. Мета курсу: Метою викладання навчальної дисципліни є опрацювання теоретичних основ перекладу художнього тексту та формування навичок виконання літературного адекватного перекладу фрагментів прозового, поетичного та драматургічного текстів першотвору. Зв’язок з