Зустрічі гаранта освітньої програми «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі стейкхолдерами

Зустрічі гаранта освітньої програми «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі стейкхолдерами

У межах реалізації Плану заходів з оцінювання якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в К-ПНУ на перший семестр 2022-2023 н.р. відбулась зустріч гаранта освітньої програми «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти кандидата філологічних

Звітна конференція за результатами Виробничої педагогічної практики здобувачів 4 курсу першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

Звітна конференція за результатами Виробничої педагогічної практики здобувачів 4 курсу першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

Відбулась звітна конференція за результатами Виробничої педагогічної практики здобувачів 4 курсу першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська), які навчаються за ОПП «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) з додатковою спеціальністю Середня освіта (Мова

Співпраця зі стейкхолдерами

Співпраця зі стейкхолдерами

Здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм є однією з основних процедур системи забезпечення закладами вищої освіти якості освітньої діяльності. Такий розгляд має враховувати сучасні тенденції розвитку вищої освіти за спеціальностями, за якими здійснюється підготовка майбутніх вчителів мовно-літературної галузі. 09

Зустріч гаранта освітньої програми «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)» другого (магістерського) рівня вищої освіти зі стейкхолдерами

Зустріч гаранта освітньої програми «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)» другого (магістерського) рівня вищої освіти зі стейкхолдерами

У межах проведення Плану заходів з оцінювання якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в К-ПНУ на перший семестр 2022-2023 н.р. гарант освітньої програми «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)» другого (магістерського) рівня вищої освіти доктор філологічних наук, завідувач

Зустріч гаранта освітньої програми «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)» з магістрантами

Зустріч гаранта освітньої програми «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)» з магістрантами

У межах проведення Плану заходів з оцінювання якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в К-ПНУ на перший семестр 2022-2023 н.р. гарант освітньої програми «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)» доктор філологічних наук, завідувач кафедри англійської мови А.А.Марчишина провела

Зустріч гаранта ОПП Середня освіта «Мова і література (англійська, німецька)» завідувача кафедри германських мов і зарубіжної літератури Олесі Барбанюк із здобувачами вищої освіти академічної групи Ang1-B22

Зустріч гаранта ОПП Середня освіта «Мова і література (англійська, німецька)» завідувача кафедри германських мов і зарубіжної літератури Олесі Барбанюк із здобувачами вищої освіти академічної групи Ang1-B22

1 листопада 2022 року в рамках Плану заходів з оцінювання якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в К-ПНУ на перший семестр 2022-2023 н.р. відбулася онлайнова зустріч гаранта ОПП Середня освіта «Мова і література (англійська, німецька)» першого бакалаврського рівня вищої

Звітна методична конференція магістрантів

Звітна методична конференція магістрантів

31 жовтня відбулася науково-методична конференція здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти. Магістри групи Ang1-M21 представили результати виконання індивідуальних завдань з методики навчання англійської мови, проведених під час проходження ВИРОБНИЧОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. Студенти виконали індивідуальні дослідження