1 листопада 2022 року в рамках Плану заходів з оцінювання якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в К-ПНУ на перший семестр 2022-2023 н.р. відбулася онлайнова зустріч гаранта ОПП Середня освіта «Мова і література (англійська, німецька)» першого бакалаврського рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта «Мова і література (англійська)» галузі знань 01 Освіта / Педагогіка кандидата філологічних наук, доцента кафедри германських мов і зарубіжної літератури, завідувача кафедри Олесі Барбанюк із здобувачами вищої освіти академічної групи Ang1-B22.
Для здобувачів вищої освіти академічної групи Ang1-B22 це було перше знайомство з освітньо-професійною програмою, тому. під час зустрічі гарант ОПП надала вичерпну інформацію власне про програму, зокрема, про обсяг і перелік обов’язкових і вибіркових компонентів, їх структурно-логічний взаємозв’язок, курсові роботи, підсумковий контроль, ресурсне забезпечення. Жвава комунікація упродовж зустрічі засвідчила зацікавленість молоді у творенні якісного академічного контенту. Увагу також було зосереджено на тому, що здобувачі є динамічною стороною освітнього процесу, вони можуть впливати на формування та внесення змін до ОП, саме тому було запропоновано висловити власні побажання і погляди в анкетуванні «Освітня програма очима здобувача вищої освіти».

Зустріч гаранта ОПП Середня освіта «Мова і література (англійська, німецька)» завідувача кафедри германських мов і зарубіжної літератури Олесі Барбанюк із здобувачами вищої освіти академічної групи Ang1-B22