Підсумки навчального року ОПП «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)»

Підсумки навчального року ОПП «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)»

Науково-педагогічна працівники – члени групи забезпечення освітнього процесу на ОПП «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)», за ініціативи гаранта освітньої програми А.А.Марчишиної, 27 червня провели зустріч, на якій обговорили результати навчального року загалом та літньої заліково-екзаменаційної сесії здобувачів освіти,

Erasmus – європейський досвід навчання та викладання

Erasmus – європейський досвід навчання та викладання

Упродовж 23-27 травня 2022 р., в межах програми Erasmus+, я мала можливість викладати курс лекцій з інтерпретації тексту в університеті польського міста Жешув (Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Humanistycznych, Instytut Neofilologii). Окрім прекрасних вражень від самого міста та центру його академічного

Захист виробничої педагогічної практики

Захист виробничої педагогічної практики

Відбувся захист виробничої педагогічної практики в закладі загальної середньої освіти студентами другого (магістерського) рівня освіти, академічної групи Ang1-M21. Студенти звітували про виконані завдання практики, ефективність проведених видів робіт, досягнення запланованих програмних результатів, вивчення передового практичного досвіду роботи педагогічних працівників баз

“Що здобувач вищої освіти повинен знати про академічну доброчесність”

“Що здобувач вищої освіти повинен знати про академічну доброчесність”

3 червня 2022 року здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти взяли участь в онлайн вебінарі на тему: “Що здобувач вищої освіти повинен знати про академічну доброчесність”. Захід провела кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри англійської мови,   член комісії з питань

Засідання наукового гуртка

Засідання наукового гуртка

На травневому засіданні наукового гуртка “Експресивний синтаксис сучасної англійської мови” заслухано доповідь здобувача вищої освіти ІІ (магістерського) рівня вищої освіти Лани Рогаль “Синтаксис художніх творів Е.Гемінгвея”. Студентка акцентувала увагу на стилістичних функціях засобів експресивного синтаксису, а саме, повтору. Присутні взяли

V Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи»

V Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Текст і дискурс:  когнітивно-комунікативні перспективи»

25-26 травня 2022 року відбулася V Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи», організована кафедрами англійської мови та германських мов і зарубіжної літератури К-ПНУ імені Івана Огієнка. Конференція стала інтернет-платформою для українських науковців, які запропонували власне бачення проблем у

Онлайн-тренінг для викладачів

Онлайн-тренінг для викладачів

25 травня 2022 року  науково-педагогічні працівники кафедри англійської мови Оксана Галайбіда, Ірина Казимір, Тетяна Мітроусова, Ірина Свідер, Дарія Хохель стали учасниками онлайн-тренінгу «Онлайн-інструменти для ефективної взаємодії учасників освітнього процесу», на якому мали змогу ознайомитися  та отримати практичні поради з використання

Відбулася Х студентська інтернет-конференція «Англійська мова у міждисциплінарному контексті безперервної освіти»

Відбулася Х студентська інтернет-конференція  «Англійська мова у міждисциплінарному контексті безперервної освіти»

16-20 травня 2022 року за ініціативи кафедр англійської мови та германських мов і зарубіжної літератури Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка відбулася Х студентська інтернет-конференція «Англійська мова у міждисциплінарному контексті безперервної освіти». Співорганізаторами виступили кафедра англійської філології Вінницького державного педагогічного

Професійне удосконалення і розвиток здобувачів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

Професійне удосконалення і розвиток здобувачів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

Здобувачі освіти факультету іноземної філології ОПП Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) активно поглиблюють свої знання новітніх методів і технологій навчання англійської мови, беручи участь у вебінарах професійного розвитку, які проводять провідні фахівці у галузі методики навчання англійської мови

Попередній захист магістерських робіт групи Angs1-M20z

Попередній захист магістерських робіт групи Angs1-M20z

11 травня 2022 року відбувся попередній захист магістерських робіт групи Angs1-M20. Обговорювався стан написання наукових робіт та ступінь їх готовності до захисту. Магістранти виступили із короткими доповідями, де оголосили тему, обґрунтували її актуальність, зазначили мету, завдання та результати дослідження. На