Презентація навчально-методичного посібника ”Методичні рекомендації щодо організації та проведення практики”

Презентація навчально-методичного посібника ”Методичні рекомендації щодо організації та проведення практики”

24 травня відбулася презентація навчально-методичного посібника ‘Методичні рекомендації щодо організації та проведення практики’ укладачі Литвинюк О.М., Свідер І.А. Методичні рекомендації призначені для студентів спеціальності 035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська з метою забезпечення якісної організації

Захист навчальної перекладацької практики студентів 3 курсу групи Fil1-B20

Захист навчальної перекладацької практики студентів 3 курсу групи Fil1-B20

Відбувся захист навчальної перекладацької практики студентів 3 курсу групи Fil1-B20 галузі знань 03 Гуманітарні науки, 035 Філологія Спеціалізація 035.041 – Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська за освітньо-професійною програмою Англійська мова і література. Практика проходила на базі

Захист «Виробничої педагогічної практики в закладі загальної середньої освіти» здобувачів вищої освіти другого (магістерського) ступеня освіти денної форми навчання

Захист «Виробничої педагогічної практики в закладі загальної середньої освіти» здобувачів вищої освіти другого (магістерського) ступеня освіти  денної форми навчання

На факультеті іноземної філології відбувся захист «Виробничої педагогічної практики в закладі загальної середньої освіти» здобувачів вищої освіти першого курсу, академічна група Ang1 – M22, які навчаються за навчальним планом підготовки здобувачів вищої освіти другого (м агістерського) ступеня галузі знань 01

Настановна конференція з навчальної перекладацької практики студентів 3 курсу групи Fil1-B20

Настановна конференція з навчальної перекладацької практики студентів 3 курсу групи Fil1-B20

31 березня 2023 року відбулася настановна конференція з навчальної перекладацької практики студентів 3 курсу групи Fil1-B20 галузі знань 03 Гуманітарні науки, 035 Філологія Спеціалізація 035.041 – Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська за освітньо-професійною програмою Англійська мова

Підсумкова конференція з виробничої педагогічної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти

Підсумкова конференція з виробничої педагогічної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти

28 лютого відбулася підсумкова конференція з виробничої педагогічної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) та 014 Середня освіта (Мова і література (польська). На звітній конференції були присутні методисти

Захист виробничої філологічної практики

Захист виробничої філологічної практики

20 лютого 2023 року відбувся захист виробничої філологічної практики студентів 4 курсу групи Fil1-B19 спеціальності 035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Практика тривала 4 тижні з 16 січня по 10 лютого 2023 року та відбувалася

Настановна конференція з виробничої філологічної практики для студенів 4 курсу групи Fil1-B19

Настановна конференція з виробничої філологічної практики для студенів 4 курсу групи Fil1-B19

16 січня 2023 року відбулась настановна конференція з виробничої філологічної практики для студенів 4 курсу групи Fil1-B19 спеціальності 035 Філологія. Спеціалізація 035.041 – Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська за освітньо-професійною програмою Англійська мова і література. Виробнича

Науково-методична конференція здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти групи Ang1-M21z

Науково-методична конференція здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти групи Ang1-M21z

30 листопада відбулася науково-методична конференція здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти. Магістри групи Ang1-M21z представили результати виконання індивідуальних завдань з методики навчання англійської мови, проведених під час проходження ВИРОБНИЧОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. Студенти виконали індивідуальні дослідження

Звітна конференція за результатами Виробничої педагогічної практики здобувачів 4 курсу першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

Звітна конференція за результатами Виробничої педагогічної практики здобувачів 4 курсу першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

Відбулась звітна конференція за результатами Виробничої педагогічної практики здобувачів 4 курсу першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська), які навчаються за ОПП «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) з додатковою спеціальністю Середня освіта (Мова

Звітна методична конференція магістрантів

Звітна методична конференція магістрантів

31 жовтня відбулася науково-методична конференція здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти. Магістри групи Ang1-M21 представили результати виконання індивідуальних завдань з методики навчання англійської мови, проведених під час проходження ВИРОБНИЧОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. Студенти виконали індивідуальні дослідження