ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ:

для здобувачів ОПП «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова та зарубіжна література (англійська) 2023-2024

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ:

для здобувачів ОПП «Англійська мова і література» спеціальності 035 Філологія спеціалізації 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська) (2021-2022 н.р.)

для здобувачів ОПП «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)» другого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ:

Курсова робота з практики усного та писемного мовлення англійської мови

Курсова робота з практичного курсу англійської мови

Курсова робота з методики навчання іноземних мов

Реалізація процедури завантаження курсових робіт (проєктів) для здобувачів вищої освіти (покрокова інструкція з 9 ст)

НА ДОПОМОГУ СТУДЕНТОВІ!

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ (ПРОЕКТІВ) СТУДЕНТАМИ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВИХ РОБІТ (ПРОЕКТІВ) СТУДЕНТАМИ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВИХ РОБІТ З ПРАКТИКИ УСНОГО ТА ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Приклади оформлення списку літератури згідно ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» з урахуванням правок (код УКНД 01.140.40) Pryklady_DSTU_8302_2015

 

МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА

Навчально-методичні, навчальні посібники:

Остапенко В.І., Федірко С.М. English Tenses in Use: навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2015. – 160с.

Кеба Т.В. Поетика англійського роману кінця ХХ – початку ХХІ ст. : навчально-методичний посібник / Упорядники О.В. Кеба, Т.В. Кеба, Р.М. Семелюк. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – – 116 с.

Кеба Т.В. Методологія сучасного літературознавства : навчально-методичний посібник / Упорядники О.В. Кеба, Т.В. Кеба, Р.М. Семелюк. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015.

Сторчова Т.В. Латинська мова : підручник К. : Видавничий Дім «Слово», 2015. – 512 с.

Хоптяр А.О. “The light in the heart”. V. Woolf. Short stories for home reading: навчально-методичний посібник для розвитку усного та писемного мовлення студентів I-IV курсів факультету іноземних мов. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – 52 с.

Главацька О.І. «BASIC ENGLISH GRAMMAR» Довідник з англійської мови. Видання друге доповнене. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2015. – 128 с.

Матковська М.В. An Introduction to Old English: електронний навчальний посібник  Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – 272 с.

Саволайнен Я.В.   London and its sights: навчально-методичний посібник.  Кам’янець-Подільський : Апостроф, 2015. – 74 с.

Никитюк С.І.Актуальні напрями у живописі (“Actual Trends in Painting”): навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.І., 2015. – 76 с.

Шенкнехт Н.М. «Серце пітьми» Дж. Конрада. Матеріали до вивчення: навчально-методичний посібник.  Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. – 220 с.

Матковська М.В.  An Introduction to Old English : Навчальний посібник Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2016. – 272 с.

Матковська М.В. An Introduction to Middle and Early Modern English : Навчальний посібник. Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2016. – 224 с.

Діяконович І.М. Практична фонетика англійської мови. Навчально-методичний посібник для студентів молодших курсів. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка: 2-ге вид. виправлене і доповнене, 2016. – 171с.

Остапенко В.І. English Tenses in Use: навчально-методичний посібник з практичної граматики англійської мови. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка, 2016, – 2-е вид. випр. і доп.  – 124с.

Главацька О.І. Педагогічна практика : програма і методичні поради для студентів факультету іноземної філології : навч.-метод. посібник/ за заг. ред. Т.П. Білоусової. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2016. – 160 с.

Кеба Т.В. Сучасна література Великої Британії. : навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016.

Польова С.В. Welcome to Grammarland 2: навчальний  посібник. Кам’янець-Подільський: ВПП «’Апостроф»,  2016. – 56 с.

Литвинюк О. М.  Проблемні аспекти в історії функціонування німецької мови (з порівняльними характеристиками історії англійської мови) : Навчальний посібник для студентів факультетів іноземної філології вищих навчальних закладів.  Кам’янець-Подільський, ФОП Гордукова І.Є. – 148 с.

Матковська М. В. An Introduction to Old English : Навчальний посібник. Кам’янець-Подільський : ПП БуйницькийО.А., 2017.  – 272 с. (3-тєвидання, стереотипне)

Матковська М.В. An Introduction to Middle and Early Modern English : Навчальний посібник. Кам’янець-Подільський : ПП БуйницькийО.А., 2017. – 224 с. (3-тєвидання, стереотипне)

Барбанюк О .О.  The UK. Welcome to great! Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. – 144 с.

Саволайнен Я.В. English in everyday situations Кам’янець-Подiльский : Апостроф, 2017

Кеба Т.В. Англійська мова як друга іноземна. Базовийкурс: навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017.

Кеба Т. В. Новітня література Великої Британії та США:навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017

Кеба Т.В. Літературознавчий дискурс новітньої доби : навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017.

Петрова Т. М. How to write essay sнавчально-методичний посібник [англійською мовою Кам’янець-Подільський :  ПП Буйницький, 2017. – 72 с.

Reading with Pleasure. Укладачі: Галайбіда О.В., Діяконович І.М., Кришталюк Г.А., Кужель О.М., Мельник І.В., Хохель Д.Ю. – Кам’янець-Подільський, 2018. – 88 с.

Кужель О.М. Формування англомовної компетентності у читанні за допомогою навчальної комп’ютерної програми. Кам’янець-Подільський : ВПП «’Апостроф», 2018. 102с.

Матковська М. В. An Introduction to Old English : Навчальний посібник Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2018.  – 272 с. (4-те видання, стереотипне)

Матковська М.В. An Introduction to Middle and Early Modern English : Навчальний посібникю Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2018. – 224 с. (4-те видання, стереотипне)

Саволайнен Я.В. Contemporary English Grammarю Кам’янець-Подiльский : Апостроф, 2018. – 82 с.

Noun and pronoun in Modern English (Іменник і займенник у сучасній англійській мові) Укладач Галайбіда О.В. – Кам’янець-Подільський: ВПП «’Апостроф», 2019. – 68 с.

Литвинюк О.М. English grammar. Англійська граматика: завдання для самостійної роботи студентів. Кам’янець-Подільський, 2019. – 32 с.

Матковська М.В. An Introduction to Old English: 5-те видан. стереотипне. – Кам’янець-Подільський: ФОП Буйницький О.А., 2019. – 272 с.

Матковська М.В. An Introduction to Middle and Early Modern English: Вид. 5-те, стереотипне. – Кам’янець-Подільський: ФОП Буйницький О.А., 2019. – 224 с.

Мітроусова Т.В. The Essentials of English Phonetics:методичні рекомендації з практичної фонетики англійської мови.  – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2019. – 64 с.

Мітроусова Т.В. English Grammar with Pleasure. навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів з граматики англійської мови. – Чернівці: ТОВ «Колір», 2019. – 60 с.

Хоптяр А.О., Никитюк С.І. Business English (Ділова англійська мова) Навч. посіб. Кам’янець-Подільський: ВПП «’Апостроф», 2019. – 80 с.