Увага! Анкетування!

Увага! Анкетування!

До уваги здобувачів вищої освіти денної форми здобуття вищої освіти з 04.10.2021 р. розпочалося опитування через анкети “Для студентів першокурсників“ (І курс ОС “бакалавр”) та “Виявлення ступеня поінформованості студента про цілі, зміст та програмні результати навчання, порядок та критерії оцінювання