Положення про організацію освітнього процесу

Положення про атестацію та організацію роботи екзаменаційної комісії

УМОВИ ОТРИМАННЯ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВАНА ОГІЄНКА ДОКУМЕНТА ПРО ВИЩУ ОСВІТУ З ВІДЗНАКОЮ

ІНСТРУКЦІЯ З РОЗРАХУНКУ СЕРЕДНЬОЇ ЗВАЖЕНОЇ ОЦІНКИ

Методичні рекомендації з перевірки курсових, дипломних/кваліфікаційних робіт (проєктів), дисертацій, авторефератів дисертацій здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на академічний плагіат

Методичні рекомендації з написання та оформлення дипломних робіт (проектів) студентами Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

ТЕМАТИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ НА 2023-2024 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ПРОГРАМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська) 2023-2024 навчальний рік

ПРОГРАМА АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ З ПРАКТИЧНОГО КУРСУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ , ІСТОРІЇ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ПРАКТИКИ ПЕРЕКЛАДУ, ІСТОРІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, ТЕОРЕТИЧНОЇ ГРАМАТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, ВСТУПУ ДО ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА підготовки фахівців першого(бакалаврського) рівня вищої освітиспеціальності 035 Філологія спеціалізації: 035.041 – Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська 

ПРОГРАМА АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ З ПСИХОЛОГІЇ ОСВІТИ, АКТУАЛЬНИХ ПИТАНЬ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ, МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ, ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ НОВІТНЬОЇ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська) 2023-2024 навчальний рік

ПРОГРАМА АТЕСТАЦІЇ: ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (англійська) 2023-2024 навчальний рік

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ  З ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ, ПРАКТИКИ УСНОГО ТА ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, ТЕОРЕТИЧНОЇ ГРАМАТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, ЛЕКСИКОЛОГІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, ІСТОРІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ, ІСТОРІЇ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ПРАКТИКИ УСНОГО ТА ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ НІМЕЦЬКОЇ/ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ, ТЕОРЕТИЧНОГО КУРСУ НІМЕЦЬКОЇ/ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)  2022-2023 навчальний рік

ПРОГРАМА КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ СЕРЕДНЯ ОСВІТА (МОВА І ЛІТЕРАТУРА (НІМЕЦЬКА), СЕРЕДНЯ ОСВІТА (МОВА І ЛІТЕРАТУРА (ПОЛЬСЬКА) підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська) 2021-2022 навчальний рік

ПРОГРАМА АТЕСТАЦІЇ: ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (англійська) 2021-2022 навчальний рік

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ З ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ, ПРАКТИКИ УСНОГО ТА ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, ТЕОРЕТИЧНОЇ ГРАМАТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, ЛЕКСИКОЛОГІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, ІСТОРІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ, ІСТОРІЇ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ПРАКТИКИ УСНОГО ТА ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ НІМЕЦЬКОЇ/ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ, ТЕОРЕТИЧНОГО КУРСУ НІМЕЦЬКОЇ/ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська) 2021-2022 навчальний рік

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ З ПРАКТИЧНОГО КУРСУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, ІСТОРІЇ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ПРАКТИКИ ПЕРЕКЛАДУ, ІСТОРІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, ТЕОРЕТИЧНОЇ ГРАМАТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, ТЕОРІЇ ПЕРЕКЛАДУ першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно) 2021-2022 навчальний рік

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ З ПРАКТИКИ УСНОГО ТА ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ, ІСТОРІЇ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 014 Середня освіта (Мова і література (англійська) 2020-2021

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ З ПРАКТИЧНОГО КУРСУ ПЕРШОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (АНГЛІЙСЬКОЇ), ІСТОРІЇ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ІСТОРІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, ТЕОРЕТИЧНОЇ ГРАМАТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, СТИЛІСТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, ЛЕКСИКОЛОГІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ПЕРЕКЛАДУ (035.41 – Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська) 2020-2021

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ «МАГІСТР» Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)(заочна форми навчання) 2020-2021

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ З ПРАКТИКИ УСНОГО ТА ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ, ІСТОРІЇ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ (014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська) 2019-2020

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ З ПРАКТИЧНОГО КУРСУ ПЕРШОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (АНГЛІЙСЬКОЇ), ІСТОРІЇ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ІСТОРІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, ТЕОРЕТИЧНОЇ ГРАМАТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, СТИЛІСТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, ЛЕКСИКОЛОГІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ПЕРЕКЛАДУ (035.04 Філологія. Германські мови та література (переклад включно) 2019-2020