Круглий стіл присвячений пам’яті видатного українського філолога Георгія Почепцова

Круглий стіл присвячений пам’яті видатного українського філолога Георгія  Почепцова

Засідання Круглого столу на кафедрі англійської мови 12 грудня 2019 р. на кафедрі англійської мови К-ПНУ імені Івана Огієнка відбулось засідання круглого столу, присвяченого пам’яті видатного українського філолога Георгія Георгійовича Почепцова, засновника школи лінгвістичної прагматики в Україні. Круглий стіл зініціювала

Літературно-музичний захід, приурочений століттю з дня народження Миколи Лукаша.

Літературно-музичний захід, приурочений століттю з дня народження Миколи Лукаша.

І в пам’яті народній не загину, Допоки наша мова буде жить…                            Дж.-Г. Байрон (переклад Миколи Лукаша)     2019 – рік вшанування видатного українського філолога, лексикографа, перекладача із світовим ім’ям  Миколи Лукаша (19.12.2019 – 29.08.1988). 20 листопада на факультеті

Camp Lead University Ternopil

Camp Lead University Ternopil

19-22 червня 2019 року викладачі кафедри О.В. Галайбіда, С.І. Никитюк, І.А. Свідер, Н.І. Фрасинюк та магістранти М. Жужевич та І. Бачинська, на запрошення волонтера Ешлі Емерсон, взяли участь у літній школі методики навчання англійської мови Camp LEAD, організованій на базі

Порівняльна стилістика англійської та української мов

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Порівняльна стилістика англійської та української мов 1. Мета дисципліни: сформувати у студентів рівень лінгвостилістичної компетенції, що дозволяє оперувати загальнонауковими основами стилістики, стилістичною термінологією, стилістичними ресурсами, технікою стилістичного аналізу українського/англійського тексту. Завдання дисципліни: усвідомлювати та реалізувати принципи  стилістичної

Теорія і практика перекладу художнього тексту

Анотація навчальної дисципліни Теорія і практика перекладу художнього тексту   1. Мета курсу: Метою викладання навчальної дисципліни є опрацювання теоретичних основ перекладу художнього тексту та формування навичок виконання літературного адекватного перекладу фрагментів прозового, поетичного та драматургічного текстів першотвору. Зв’язок з

Практика усного та писемного мовлення англійської мови

Практика усного та писемного мовлення англійської мови Опис (анотація): Практика усного та писемного мовлення англійської – дисципліна, яка практично готує студентів в контексті загальнофілологічної підготовки, предметом дослідження якої є практичне вживання мови та формування мовленнєвих навичок, умінь та соціокультурних компетенцій,

Теорія і практика перекладу

Анотація навчальної дисципліни Теорія і практика перекладу   1. Мета вивчення навчальної дисципліни: формування теоретичної бази, необхідної для успішного розвитку навичок перекладацької діяльності, вивчення перекладацьких термінів і понять; ознайомлення з основними віхами історії розвитку європейського і зокрема українського перекладу, визначення

Основи теорії іншомовної комунікації

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ   Основи теорії іншомовної комунікації 1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Основи теорії іншомовної комунікації» у контексті підготовки бакалаврів спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська) є іншомовна комунікативна грамотність майбутнього спеціаліста, яка передбачає пошук шляхів підвищення