Звітна наукова конференція викладачів

Звітна наукова конференція викладачів

2 березня 2023 року відбулась наукова конференція викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками науково-дослідної роботи у 2022 році. Кафедра англійської мови була представлена двома підсекціями: “Актуальні проблеми лінгвоконцептології, міжкультурної комунікації та лексикології” (керівник – д.ф.н, професор, завідувач кафедри англійської мови Марчишина

Підсумкова конференція з виробничої педагогічної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти

Підсумкова конференція з виробничої педагогічної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти

28 лютого відбулася підсумкова конференція з виробничої педагогічної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) та 014 Середня освіта (Мова і література (польська). На звітній конференції були присутні методисти