Учасники грантової програма ЄС Еразмус+:

Лісова Владислава Вікторівна – студентка 3 курсу спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)

Білюга Дар`я Андріївна – студентка 3 курсу спеціальності 035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)