Попередній захист дипломних робіт магістра

Попередній захист дипломних робіт магістра

24.11.2021 відбувся попередній захист дипломних робіт магістра студентів груп Ang1 – M20, Ang1 – M20 (p). Голова засідання – Г.А. Кришталюк, кандидат філологічних наук, доцент, секретар засідання – Владислава Лісова, студентка групи Ang1 – M20. Студенти засвідчили готовність їхніх дипломних

ОБРІЇ НАУКИ

ОБРІЇ НАУКИ

Підвищення фахового рівня для науково-педагогічного працівника – це не лише набуття нових професійних умінь, методичних прийомів чи освоєння новітнього девайсу. Рівень – це перш за все наукове збагачення, отримання нових знань,  зустрічі як джерело інформації та обмін поглядами. Саме такою

Моніторинг освітніх програм зі стейкхолдерами СЗОШ №5

Моніторинг освітніх програм зі стейкхолдерами СЗОШ №5

Моніторинг освітніх програм зі стейкхолдерами – це не тільки обговорення змісту освітніх компонентів та послідовності їхнього впровадження у навчальний процес. Це ще й зустрічі із колегами-однодумцями, обмін думками про стан освіти загалом і спільні проблеми тандему «школа-університет» зокрема. Саме в

Зустріч зі стейкхолдерами

Зустріч зі стейкхолдерами

НВК № 9 – наші партнери, стейкхолдери, колеги. Чергова зустріч (02.11.2021 р.) гарантів освітніх програм «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти д.ф.н., проф. Марчишиної А.А., к.п.н., доц. Петрової Т.М. з директором

Обговорення освітньої програми «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Обговорення освітньої програми «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)» другого (магістерського) рівня вищої освіти

1 листопада 2021 р., в межах заходів з моніторингу освітніх програм, завідувач кафедри англійської мови, д-р філол. н., проф. Марчишина А.А. провела обговорення освітньої програми «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)» другого (магістерського) рівня вищої освіти зі студентами академічної

Захист виробничої аналітико-філологічної практики студентів 4 курсу групи Fil1-B18 спеціальності 035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)

Захист виробничої аналітико-філологічної практики студентів 4 курсу групи Fil1-B18 спеціальності 035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)

1 листопада 2021 року відбувся захист виробничої аналітико-філологічної практики студентів 4 курсу групи Fil1-B18 спеціальності 035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно). Практика тривала 4 тижні з 27 вересня по 22 жовтня 2021 року та відбувалася на базі кафедри

Співпраця зі стейкхолдерами

Співпраця зі стейкхолдерами

Співпраця зі стейкхолдерами – це постійна системна робота, яку проводить кафедра англійської мови К-ПНУ імені Івана Огієнка. Тому чергова зустріч гарантів освітніх програм (доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри англійської мови А.А.Марчишиної та кандидата педагогічних наук, доцента Т.М.Петрової) з адміністрацією