Співпраця зі стейкхолдерами – це постійна системна робота, яку проводить кафедра англійської мови К-ПНУ імені Івана Огієнка. Тому чергова зустріч гарантів освітніх програм (доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри англійської мови А.А.Марчишиної та кандидата педагогічних наук, доцента Т.М.Петрової) з адміністрацією та вчителями англійської мови НВК №3, що відбулася 1 листопада 2021 р., мала робочий характер, з обговоренням ОП «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, підведенням підсумків проведеної роботи та проектуванням подальших спільних заходів. Зокрема, директор НВК О.В.Токар схвально відгукнулася про зміст і структуру аналізованих освітніх програм та зауважила, що вони відповідають вимогам до сучасного фахівця-педагога. Заступник директора з навчальної роботи Н.О.Іваненко констатувала ефективність проходження виробничої практики здобувачами вищої освіти на базі НВК № 3. Під час зустрічі прийнято рішення про спільну участь колег-педагогів у запланованій кафедрою англійської мови X Регіональній науково-практичній  конференції “Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України”. Узгоджено перспективний план участі науково-педагогічни працівників кафедри у підготовці школярів до складання ЗНО з англійської мови.

Співпраця зі стейкхолдерами