1 листопада 2021 року відбувся захист виробничої аналітико-філологічної практики студентів 4 курсу групи Fil1-B18 спеціальності 035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно). Практика тривала 4 тижні з 27 вересня по 22 жовтня 2021 року та відбувалася на базі кафедри англійської мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Керівники практики від кафедри англійської мови Барбанюк О.О., Кришталюк Г.А. та Свідер І.А. забезпечили проведення настановної конференції та процедури захисту виробничої аналітико-філологічної практики, ознайомили студентів із документацією та завданнями практики, систематично проводили консультації та заохочували майбутніх філологів-перекладачів до активної та продуктивної діяльності під час проходження практики.

Загалом, студенти отримали позитивні враження від практики, адже мали можливість виконати переклад наукової статті філологічного спрямування з української на англійську мову, здійснити її реферування англійською мовою, вивчити професійну термінологію та укласти українсько-англійський словник (не менш ніж 150 термінів і термінологічних сполучень) та представити лінгво-стилістичний аналіз англомовного художнього тексту. Дана практика – це можливість для студентів-філологів поєднати аналітико-лінгвістичну роботу із фаховою (перекладацькою), поглибити теоретичні знання та розвинути професійні навички та уміння у сфері перекладу, задовільнити потребу систематично поповнювати та аналізувати свої знання у межах майбутньої спеціальності.

Програма виробничої аналітико-філологічної практики успішно виконана, студенти виявили достатній рівень теоретичної та практичної підготовки, продемонстрували володіння загальними та спеціальними (фаховими, предметними) компетентностями, виявили такі особистісні якості як самостійність, старанність, висока працездатність, аналітичний склад розуму і здатність сприймати та аналізувати інформацію, які необхідні у майбутній фаховій діяльності.

Захист виробничої аналітико-філологічної практики студентів 4 курсу групи Fil1-B18 спеціальності 035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)