На допомогу студенту-практиканту!

ДОКУМЕНТИ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ПРАКТИЧНУ ПІДГОТОВКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська) прешого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти

НАВЧАЛЬНА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)
НАВЧАЛЬНА ОЗНАЙОМЛЮВАЛЬНА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)
ВИРОБНИЧА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ПП 11.03 підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)
ВИРОБНИЧА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ПП 11.04 підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)
Додаток до ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ В ЗНЗ (ВИРОБНИЧОЇ) спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)
НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою Мова і література (англійська) спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська) галузі знань 01 Освіта
ВИРОБНИЧА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою: Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)
НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньою програмою Англійська мова і зарубіжна література спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

 

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою Англійська мова і література спеціальності 035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно) галузі знань 03 Гуманітарні науки
НАВЧАЛЬНА ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ПРАКТИКА фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою Англійська мова і література спеціальності 035. Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
ВИРОБНИЧА АНАЛІТИКО-ФІЛОЛОГІЧНА ПРАКТИКА фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою Англійська мова і література спеціальності 035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно) галузі знань 03 Гуманітарні науки
НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою Англійська мова і література спеціальності 035. Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)
ДОДАТОК до робочих програм НАВЧАЛЬНА ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ПРАКТИКА та ВИРОБНИЧА ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ПРАКТИКА