На допомогу студенту практиканту!

ДОКУМЕНТИ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ПРАКТИЧНУ ПІДГОТОВКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ОПП Англійська мова і література спеціальності 035 Філологія прешого (бакалаврського) рівня вищої освіти
НАВЧАЛЬНА ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ПРАКТИКА для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою Англійська мова і література спеціальності 035 Філологія 6 семестр 2022-2023
ВИРОБНИЧА ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ПРАКТИКА для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою Англійська мова і література спеціальності 035 Філологія 7 семестр 2022-2023
ВИРОБНИЧА ФІЛОЛОГІЧНА ПРАКТИКА для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою Англійська мова і література спеціальності 035 Філологія 8 семестр 2022-2023
НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою Англійська мова і література спеціальності 035 Філологія
ОПП Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька) спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська) прешого (бакалаврського) рівня вищої освіти
НАВЧАЛЬНА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ООК 25.01 підготовки фахівців першого (бакалаврського)рівня вищої освіти за освітньою програмою Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) 4 семестр 2022-2023
ОПП Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська) прешого (бакалаврського) рівня вищої освіти
НАВЧАЛЬНА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ПП 13.01 підготовки фахівців першого (бакалаврського)рівня вищої освіти за освітньою програмою Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) 4 семестр 2021-2022

НАВЧАЛЬНА ОЗНАЙОМЛЮВАЛЬНА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ПП 13.02 підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) 6 семестр 2022-2023

ВИРОБНИЧА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ПП 11.03 підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) 7 семестр 2022-2023

ВИРОБНИЧА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ПП 11.04 підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) 8 семестр 2022-2023

Наскрізна програма практичної підготовки здобувачів вищої освіти ОПП 2020 н.р.

Наскрізна програма практичної підготовки здобувачів вищої освіти ОПП 2019 н.р.

ОПП Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська) другого (магістерського) рівня вищої освіти
ВИРОБНИЧА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою: Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) 2 курс 2022-2023 року навчання

ВИРОБНИЧА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою: Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) 1 курс 2022-2023 року навчання

 
НАВЧАЛЬНА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)
НАВЧАЛЬНА ОЗНАЙОМЛЮВАЛЬНА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)
ВИРОБНИЧА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ПП 11.03 підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)
ВИРОБНИЧА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ПП 11.04 підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)
Додаток до ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ В ЗНЗ (ВИРОБНИЧОЇ) спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)
НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою Мова і література (англійська) спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська) галузі знань 01 Освіта
НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньою програмою “Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література), спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

ВИРОБНИЧА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою: Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) 1 курс 2021-2022 року навчання

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою Англійська мова і література спеціальності 035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно) галузі знань 03 Гуманітарні науки
НАВЧАЛЬНА ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ПРАКТИКА фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою Англійська мова і література спеціальності 035. Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
ВИРОБНИЧА АНАЛІТИКО-ФІЛОЛОГІЧНА ПРАКТИКА фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою Англійська мова і література спеціальності 035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно) галузі знань 03 Гуманітарні науки
НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою Англійська мова і література спеціальності 035. Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)
ДОДАТОК до робочих програм НАВЧАЛЬНА ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ПРАКТИКА та ВИРОБНИЧА ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ПРАКТИКА