На допомогу студенту практиканту!

ДОКУМЕНТИ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ПРАКТИЧНУ ПІДГОТОВКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Опитування здобувачів вищої освіти К-ПНУ

Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України

Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Договір на проведення практики студентів

Щоденник практики

ОПП Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька) спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська) прешого (бакалаврського) рівня вищої освіти
ОПП Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська) прешого (бакалаврського) рівня вищої освіти
ОПП Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська) другого (магістерського) рівня вищої освіти
ОПП Англійська мова і література спеціальності 035 Філологія прешого (бакалаврського) рівня вищої освіти