НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньою програмою “Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література), спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

ОПП Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська) другого (магістерського) рівня вищої освіти 2023-2024

 

НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньою програмою “Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література), спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська) 2021-2022

ОПП Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська) другого (магістерського) рівня вищої освіти 2021-2022