Зміни до ОПП
ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

Обговорення змін до ОПП. Залиште свої відгуки та пропозиції!

Таблиці відгуків і пропозицій стейхолдерів  2022, 2021, 2020
Таблиці змін до освітньо-професійної програми Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

Анкетування в рамках моніторингу освітньо-професійної програми:

РЕЦЕНЗІЇ  НА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПРОГРАМУ “Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)”

ПРОЄКТ ЗМІН ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)
Обговорення пропозицій до змін освітньо-професійної програми «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)» першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (англійська) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка із зовнішніми стейхолдерами

Таблиця проєкту змін до освітньо-професійної програми Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ  Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)
Обговорення проєктів освітньо-професійних програм (опитування)
Обговорення проєктів освітньо-професійних програм із випускниками
Обговорення проєктів освітньо-професійних програм із філологами-практиками закладів освіти
Обговорення проєктів освітньо-професійних програм із вчителями ЗОСШ
Обговорення проєктів освітньо-професійних програм із стейкхолдерами НВК №9 імені А.М.Трояна 
Обговорення проєктів освітньо-професійних програм із стейкхолдерами
Таблиця пропозицій до проєкту освітньо-професійної програми Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)
ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ “Англійська мова і література” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія Спеціалізація 035.041 – Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)
Пропозиції стейкхолдерів до проєкту освітньо-професійної програми Англійська мова і література першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 035 Філологія за спеціалізацією 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
ПРОЄКТ ЗМІН ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)
Обговорення проєктів освітньо-професійних програм (опитування)

Таблиця пропозицій до проєкту освітньо-професійної програми Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)