Робочі зустрічі зі стейкхолдерами для кафедри англійської мови – невпинний процес. Вдосконалення освітніх програм відбувається з урахуванням думок, побажань та кваліфікованих порад тих, хто зацікавлений у якісній підготовці фахівців-філологів. Так, 1 березня завідувач кафедри д.ф.н., доц. Марчишина А.А. та член проєктної групи вчитель англійської мови, вчитель-методист Іваненко Н.О. провели робочу нараду із вчителями англійської мови НВК № 3 м.Кам’янця-Подільського. Під час зустрічі колеги-педагоги проаналізували зміст і структуру проєкту ОПП Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (англійська) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, чинних ОПП «Англійська мова і література» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія та ОПП 014 Середня освіта (Мова і література (англійська) другого (магістерського) рівня вищої освіти. Учасники дискусії (вчитель вищої категорії, старший вчитель А.М.Марчишина, вчитель-методист Н.С.Гафіч) висловили рекомендації стосовно удосконалення представлених програм: посилити зміст навчальних дисциплін з метою отримання знань з граматики й лексики англійської мови, акцентувати набуття країнознавчих компетентностей, орієнтувати студентів-практикантів на комунікативний аспект навчання, а також постійно дбати про психолого-педагогічні засади професії вчителя. Останній аспект особливо наголошувався колегами-педагогами, оскільки в НВК №3 досить численним є контингент дітей з особливими освітніми потребами. Завершуючи зустріч, педагоги-іноземники погодили робочий план подальшої співпраці.

 

 

РОБОЧА ЗУСТРІЧ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ