2 березня 2021 року була проведена наукова конференція викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками науково-дослідної роботи у 2020 році. Кафедра англійської мови була представлена трьома підсекціями.

Засідання підсекції «Актуальні проблеми лінгвоконцептології, міжкультурної комунікації та перекладознавства» (голова – д.ф.н, професор, завідувач кафедри англійської мови Марчишина А. А.) відбувалося в онлайновому форматі. Виступи усіх учасників виявилися цікавими, актуальними та можуть мати продовження у їх подальшій науково-дослідницькій діяльності. В ході роботи підсекції відбулася цікава дискусія, яка вказала на нові аспекти та вектори досліджуваних проблем. Загальна спрямованість наукових розвідок учасників підсекції обіймає широкий спектр актуальних проблем лінгвістичних студій (зокрема, питання лінгвоконцептології, міжкультурної комунікації, перекладознавства) і засвідчує невичерпний інтерес викладачів до розвитку та вдосконалення сучасної науки про мову.

Підсекція Лінгводидактики (голова – к.п.н, доцент кафедри англійської мови Т.В. Сторчова) представила дослідження які є актуальними у добу диджиталізації освіти та розвитку інноваційних технологій. Виступили з тезами досліджень про навчальну ознайомлювальну практику здобувачів вищої освіти, про академічну доброчесність при написанні курсових робіт, про збереження традицій класичної освіти, що пройшли випробування часом та і до тепер є дієвими. Дискусія була жвавою та плідною.

Підсекція «Аспекти лексикологічних досліджень» (керівник Петрова Т.М., кандидат педагогічних наук, доцент) Основними напрями досліджень учасників підсекції є актуальні питання лексикологічних досліджень, а саме: проблеми номінацій та неономінацій в сучасній англійській мові, робота мовних одиниць в тексті, розвиток регіональних варіантів англійської мови. Доповіді викликали неабиякий інтерес та жваву дискусію.

Звітна наукова конференція викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками науково-дослідної роботи у 2020 році