Збірники конференцій кафедри англійської мови:

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ТА ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

English in Interdisciplinary context of Life-long Education
 1. “English in Interdisciplinary context of Life-long Education” (2016)
 2. “English in Interdisciplinary context of Life-long Education” (2017)
 3. “English in Interdisciplinary context of Life-long Education” (2018)
 4. “English in Interdisciplinary context of Life-long Education” (2019)
 5. “English in Interdisciplinary context of Life-long Education” (2020)
Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи
 1. Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи (2018)

 2. Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи (2019)
 3. Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи (2020)

Монографії викладачів кафедри англійської мови:

 • Кришталюк Г. А. Образ-схемне моделювання конструкта ЗМІНА в сучасному англомовному газетному дискурсі. Людино- й культурознавчі пріоритети сучасного мовознавства: напрями, тенденції та міждисциплінарна методологія: колективна монографія/ гол. ред. К.І. Мізін. Переяслав- Хмельницький; Кременчук : ПП Щербатих О.В., 2019. С. 144–151.
 • Марчишина А. А.  Ґендерна ідентичність в англомовному постмодерністському дискурсі: соціокультурний та лінгвопоетичний аспекти (на матеріалі англомовних наукових, публіцистичних та художніх текстів) Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2018. 452 с. (26,27 ум. друк. арк.)
 • Хоптяр А. О.  Перекладацька діяльність Бориса Грінченка та її роль в українському літературному процесі кінця XIX – початку XX ст. Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2017. – 276 с.
 • Шенкнехт Н.М. Проза Джозефа Конрада: проблематика і поетика екзистенціального світосприйняття. Кам’янець-Подільський : Акіома, 2016. – 188 с.
 • Главацька О.І. Субстантивы лица в современных русском и английском языках (структурно-семантический аспект) : монография. Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. – 248 c.