Кафедра англійської мови

Тематика кваліфікаційних робіт

на 2021-2022 н.р.

Галузь знань 01 Освіта /Педагогіка

спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (англійська) за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) додаткова спеціальність 1. Середня освіта (Мова і література (німецька) 2. Середня освіта (Мова і література (польська)

Ang1- M21

1. Бадьорко

Олександр

Вікторович

Фразеологічні засоби репрезентації емоційного стану людини ( на матеріалі сучасної англійської мови) Главацька О.І., канд. філол. наук, доцент
2. Беспала

Олена

Анатоліївна

Лексико-стилістичні засоби вираження емоційного стану персонажа (на матеріалі романів Ш. Бронте та Е. Бронте) Марчишина А.А.

д. філол. наук, доцент

3. Василишин

Іван

Іванович

Семантико-функціональні особливості висловлень відмови в англомовному художньому дискурсі Фрасинюк Н.І., канд. філол. наук, доцент
4. Гаврилюк

Галина

Олександрівна

Вербалізація емоцій у тексті сучасного англомовного роману Марчишина А.А.

д. філол. наук, доцент

5. Гаврилюк

Віталій

Валентинович

Лексико-семантичні й граматичні засоби на позначення вихваляння в англомовному художньому тексті Фрасинюк Н.І., канд. філол. наук, доцент
6. Галенко

Геннадій

Євгенович

Навчальні ресурси та інформаційно-комунікаційні технології для сприяння учінню англійської мови у закладах загальної середньої освіти ІІІ ступеня Сторчова Т.В., канд. пед. наук, доцент
7. Дубінський

Андрій

Володимирович

Особливості перекладу англомовного графічного роману (на матеріалі твору Чака Поланіка «Бійцівський клуб-2» Барбанюк О.О., канд. філол. наук, доцент
8. Кардинал

Тетяна

Василівна

Мотиваційна база сучасних англійських урбанонімів. Петрова Т.М., канд. пед. наук, доцент
9. Конопельнюк

Анастасія

Степанівна

Комунікативно-прагматичні особливості ритуального спілкування Мельник І.В., канд. філол. наук, доцент
10. Олійник

Тетяна

Ігорівна

Комунікативні стратегії і тактики залицяння Мельник І.В., канд. філол. наук, доцент
11. Покрайник

Ольга

Володимирівна

Кельтські запозичення в британському варіанті

англійської мови.

Петрова Т.М., канд. пед. наук, доцент
12. Рогаль

Лана

Сергіївна

Експресивний синтаксис художніх творів Е.Гемінгвея Галайбіда О.В., канд. філол. наук, доцент
13. Смеречинська

Анастасія

Андріївна

Відтворення реалій епічної поеми Генрі Лонгфелло «Пісня про Гайавату» в українськомовному перекладі Олександра Олеся Галайбіда О.В., канд. філол. наук, доцент
14. Тимошенко

Ганна

Анатоліївна

Чарівний і текстовий світи у казках Оскара

Вайльда: міждисциплінарний підхід

Кришталюк Г.А., канд. філол. наук, доцент
заочна форма навчання

Спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

(Англійська мова і зарубіжна література)

1. Бура Христина Віталіївна Концепт COVID-19 в англійськомовному газетному Інтернет-дискурсі Галайбіда О.В., канд. філол. наук, доцент
2. Волощук Марія Вікторівна

 

Комунікативні стратегії і тактики знайомства Мельник І.В., канд. філол. наук, доцент
3. Гринюк Роксолана Григорівна Система імен людини в англійському ономастичному

просторі

Петрова Т.М., канд. пед. наук, доцент
4. Єкимова Вікторія Олександрівна Лінгвокультурне осмислення дійсності в американських

коротких оповіданнях

Кришталюк Г.А., канд. філол. наук, доцент
5. Ломачинська Олеся Віталіївна Вербалізація фемінного образу в тексті сучасного англомовного роману Марчишина А.А.

д. філол. наук, доцент

6. Мальчос Ірина Валеріївна Наративна перспективізація в англомовному

художньому оповіданні

Кришталюк Г.А., канд. філол. наук, доцент
7. Михайловська Ангеліна Володимирівна Конструювання війни в англомовному

історичному дискурсі

Кришталюк Г.А., канд. філол. наук, доцент
8. Норкіна Анастасія Володимирівна Неформальна англомовна освіта в Україні: досвід та перспективи Сторчова Т.В., канд. пед. наук, доцент
9. Рябко Еріка Василівна Системні й дискурсивні особливості вигуків сучасної англійської мови Марчишина А.А.

д. філол. наук, доцент

10. Сеньків Ольга Михайлівна Формування соціокультурної компетентності учнів ЗЗСО на уроках англійської мови Главацька О.І., канд. філол. наук, доцент
11. Ткачук Олександра Олександрівна Гендерна маркованість

англійськомовного журнального дискурсу

Галайбіда О.В., канд. філол. наук, доцент
12. Футулуйчук Анастасія Ігорівна Особливості передачі дубляжу та субтитрування в українських перекладах англомовних художніх фільмів Свідер І.А., канд. філол. наук, доцент
13 Антецька Віта Андріївна Формування проектної компетентності майбутнього вчителя ІМіК у контексті сучасної освітньої парадигми Главацька О.І., канд. філол. наук, доцент
14 Пенькало Христина Василівна Розвиток навчальної автономії учнів на уроках з англійської мови Сторчова Т.В., канд. пед. наук, доцент
15 Рудюк Аліна Вікторівна

 

Способи учіння у розвитку навчальних стратегій учнів на уроках з англійської мови Сторчова Т.В., канд. пед. наук, доцент

 

Завідувач кафедри англійської мови                                                        А.А. Марчишина