Засідання наукового гуртка

Засідання наукового гуртка

На травневому засіданні наукового гуртка “Експресивний синтаксис сучасної англійської мови” заслухано доповідь здобувача вищої освіти ІІ (магістерського) рівня вищої освіти Лани Рогаль “Синтаксис художніх творів Е.Гемінгвея”. Студентка акцентувала увагу на стилістичних функціях засобів експресивного синтаксису, а саме, повтору. Присутні взяли

V Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи»

V Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Текст і дискурс:  когнітивно-комунікативні перспективи»

25-26 травня 2022 року відбулася V Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи», організована кафедрами англійської мови та германських мов і зарубіжної літератури К-ПНУ імені Івана Огієнка. Конференція стала інтернет-платформою для українських науковців, які запропонували власне бачення проблем у

Онлайн-тренінг для викладачів

Онлайн-тренінг для викладачів

25 травня 2022 року  науково-педагогічні працівники кафедри англійської мови Оксана Галайбіда, Ірина Казимір, Тетяна Мітроусова, Ірина Свідер, Дарія Хохель стали учасниками онлайн-тренінгу «Онлайн-інструменти для ефективної взаємодії учасників освітнього процесу», на якому мали змогу ознайомитися  та отримати практичні поради з використання

Відбулася Х студентська інтернет-конференція «Англійська мова у міждисциплінарному контексті безперервної освіти»

Відбулася Х студентська інтернет-конференція  «Англійська мова у міждисциплінарному контексті безперервної освіти»

16-20 травня 2022 року за ініціативи кафедр англійської мови та германських мов і зарубіжної літератури Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка відбулася Х студентська інтернет-конференція «Англійська мова у міждисциплінарному контексті безперервної освіти». Співорганізаторами виступили кафедра англійської філології Вінницького державного педагогічного

Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних наук, професора Д.І. Квеселевича (1935-2003) «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу»

Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних наук, професора Д.І. Квеселевича (1935-2003) «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу»

20 травня 2022 року відбулася Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних наук, професора Д.І. Квеселевича (1935-2003) «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу». Організатором конференції виступила кафедра англійської філології та перекладу Житомирського державного університету імені Франка. Кафедра англійської

Професійне удосконалення і розвиток здобувачів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

Професійне удосконалення і розвиток здобувачів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

Здобувачі освіти факультету іноземної філології ОПП Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) активно поглиблюють свої знання новітніх методів і технологій навчання англійської мови, беручи участь у вебінарах професійного розвитку, які проводять провідні фахівці у галузі методики навчання англійської мови

Попередній захист магістерських робіт групи Angs1-M20z

Попередній захист магістерських робіт групи Angs1-M20z

11 травня 2022 року відбувся попередній захист магістерських робіт групи Angs1-M20. Обговорювався стан написання наукових робіт та ступінь їх готовності до захисту. Магістранти виступили із короткими доповідями, де оголосили тему, обґрунтували її актуальність, зазначили мету, завдання та результати дослідження. На

Захист курсових робіт з Практики перекладу / Теорії перекладу здобувачами вищої освіти академічної групи Fil1 B18

Захист курсових робіт з Практики перекладу / Теорії перекладу здобувачами вищої освіти академічної групи Fil1 B18

10 травня 2022 року відбувся захист курсових робіт з Практики перекладу / Теорії перекладу здобувачами вищої освіти спеціальності 035 Філологія. 035.41 Германські мові і літератури (переклад включно), перша – англійська академічної групи Fil1 B18. Представлені до захисту роботи (під керівництвом

Захист виробничої педагогічної практики

Захист виробничої педагогічної практики

11 травня 2022 року відбувся захист виробничої педагогічної практики здобувачів вищої освіти 4 курсу груп Nim1-B18 і Pol1-B18 спеціальностей 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) та 014 Середня освіта (Мова і література (польська). Практика тривала 4 тижні з 28

Англомовний тренінг для старшокласників

Англомовний тренінг для старшокласників

Науково-педагогічні працівники кафедри англійської мови провели тренувальні заняття для старшокласників. Завідувач кафедри, д-р філол. наук, проф. А.А.Марчишина ознайомила учнів із університетом, факультетом іноземної філології та освітніми програмами, які можна обрати, бажаючи поєднати майбутню професію зі знанням іноземних мов. Тренувальні заходи