10 травня 2022 року відбувся захист курсових робіт з Практики перекладу / Теорії перекладу здобувачами вищої освіти спеціальності 035 Філологія. 035.41 Германські мові і літератури (переклад включно), перша – англійська академічної групи Fil1 B18. Представлені до захисту роботи (під керівництвом кандидата філологічних наук, доцента кафедри англійської мови Мельник І. В., кандидата філологічних наук, доцента, доцента кафедри англійської мови Свідер І. А., доцента кафедри англійської мови Матковської М. В., кандидата філологічних наук, ст. викл. Казимір І. С., кандидата філологічних наук, ст. викл. Хохель Д. Ю., кандидата філологічних наук, доцента кафедри германських мов і зарубіжної літератури Барбанюк О. О.) були присвячені актуальним питанням перекладознавчої науки – соціокультурним аспектам перекладу, впливу контексту на переклад, особливостям художнього перекладу, лексико-граматичним аспектам кіноперекладу, юридичного перекладу, відтворенням реалій різних лінгвокультур та ін. Широке коло наукових інтересів здобувачів засвідчує їх зацікавленість та прагнення до дослідницької роботи в перекладознавстві, до використання набутих впродовж навчання теоретичних знань.

Захист курсових робіт з Практики перекладу / Теорії перекладу здобувачами вищої освіти академічної групи Fil1 B18