Life in Great Britain

Life in Great Britain

У межах навчальної дисципліни «Практика усного та писемного мовлення англійської мови»  (викладач – Наталія ФРАСИНЮК), студенти групи Ang1-B22 під час вивчення теми “Britain and British” підготували презентації та проєкти про сучасну Британію та британські традиції. Презентовані доповіді були доповнені ілюстраціями

Участь у конкурсі «Переклад як засіб актуалізації етномовних картин світу»

Участь у конкурсі  «Переклад як засіб актуалізації етномовних картин світу»

Кафедра прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу Українського державного університету імені Михайла Драгоманова провела конкурс «Переклад як засіб актуалізації етномовних картин світу», у якому взяли участь студентки 3 курсу факультету іноземної філології, які навчаються за ОП Середня освіта (Мова і

Настановна конференція з навчальної перекладацької практики

Настановна конференція з навчальної перекладацької практики

1 квітня 2024 року відбулася настановна конференція з навчальної перекладацької практики для студентів 3 курсу групи Fil1-B21 галузі знань 03 Гуманітарні науки, 035 Філологія Спеціалізація 035.041 – Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська за освітньо-професійною програмою Англійська