Підготовки бакалавр
Освітньо-професійна програма Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2022-2023 року навчання ОПП 2020
ПП 02 Практика усного та писемного мовлення англійської мови
ПП 03 Історія зарубіжної літератури
ПП 06 Методика навчання англійської мови
ПП 08.01 Лексикологія англійської мови
ПП 08.02 Стилістика англійської мови
ПП 14 Курсова робота (історія зарубіжної літератури_методика навчання зарубіжної літератури)
ПП 15 Курсова робота (лексикологія_стилістика_методика навчання англійської мови)
Вибіркові освітні компоненти
Освітньо-професійна програма Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2022-2023 року навчання ОПП 2019
ЗП 03 Соціально-політичні студії
ПП 01 Практика усного та писемного мовлення англійської мови
ПП 07 Історія англійської мови
ПП 09 Теоретична граматика англійської мови
ПП 14 Курсова робота (методика навчання іноземних мов_методика навчання зарубіжної літератури)
ПП 15 Атестація
Вибіркові освітні компоненти
підготовки магістра
Освітньо-професійна програма Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) другого (магістерського) рівня вищої освіти 2022 року
ООК 01 Методика наукових досліджень
ООК 02 Психологія освіти
ООК 03 Актуальні питання сучасної педагогіки
ООК 04 Методика навчання англійської мови
ООК 05 Методика навчання зарубіжної літератури в закладі загальної середньої освіти
ООК 06 Практика усного і писемного мовлення англійської мови 1 курс
ООК 06 Практика усного і писемного мовлення англійської мови 2 курс
ООК 07 Тенденції розвитку новітньої зарубіжної літератури
ООК 08 Сучасна англійськомовна література
ООК 09 Англійське академічне письмо
ООК 10 Теоретичні проблеми сучасної англістики
ООК 11 Виробнича педагогічна практика у закладі загальної середньої освіти
ООК 12. Кваліфікаційна робота силабус 1-2 курс
ООК 13.01 Захист кваліфікаційної роботи
ООК 13.02 Атестаційний екзамен

 

Підготовки магістра
Освітньо-професійна програма Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) другого (магістерського) рівня вищої освіти 2021 року
ООК 01 Методика наукових досліджень
ООК 02 Психологія освіти
ООК 03 Актуальні питання сучасної педагогіки
ООК 04 Методика навчання англійської мови
ООК 05 Методика навчання зарубіжної літератури в закладі загальної середньої освіти
ООК 06 Практика усного і писемного мовлення англійської мови
ООК 07 Тенденції розвитку новітньої зарубіжної літератури
ООК 08 Сучасна англійськомовна література
ООК 09 Англійське академічне письмо
ООК 10 Теоретичні проблеми сучасної англістики
ООК 11 Виробнича педагогічна практика у закладі загальної середньої освіти
ООК 13.01 Захист кваліфікаційної роботи
ООК 13.02 Атестаційний екзамен

 

Підготовки бакалавра
спеціальності 035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)
ООК 02.Історія та культура України 1курс
ООК 06. Практичний курс англійської мови 1курс
ООК 19. Основи наукових досліджень 1курс
ООК 20. Латинська мова 1курс
ООК 22. Ділова англійська мова 1курс
ООК 23. Практична фонетика англійської мови 1курс
ООК01. Українська мова (за професійним спрямуванням) 1курс
ООК14. Практична граматика англійської мови 1 курс
ООК17.Вступ до спеціальності 1курс
ООК18.Загальна психологія і педагогіка 1курс
ЗП04. Філософія 2курс
ПП 02. Історія зарубіжної літератури 2 курс
ПП 03. Практика перекладу 2 курс
ПП 06. Порівняльна лексикологія англійської та української мов 2курс
ПП 16. Ділова англійська мова 2курс
ПП 20. Курсова робота з історії зарубіжної літератури 2 курс
ПП01. Практичний курс англійської мови 2курс
ПП03.Практика перекладу 2курс
ПП08. Практична граматика англійської мови 2курс
ПП09. Вступ до перекладознавства 2курс
ПП18.Інформаційні технології у філології й перекладі 2курс
ЗП05. Правознавство 3курс
ПП 04. Порівняльна стилістика англійської та української мов 3курс
ПП 12. Ділова англійська мова 3курс
ПП 15.01. Навчальна перекладацька практика 3 курс
ПП 17. Курсова робота з практичного курсу англійської мови 3курс
ПП01. Практичний курс англійської мови 3курс
ПП03.Практика перекладу 3курс
ПП 06. Історія англійської мови 4 курс
ПП 12.02. Виробнича аналітико-філологічна практика 4 курс
ПП 12.03. Виробнича перекладацька практика 4 курс
ПП01.Практичний курс англійської мови 4курс
ПП08.Теоретична граматика англійської мови 4курс
ПП15.Курсова робота(практика теорія перекладу 4курс
ПП16.Атестація 4курс
спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література(англійська)
ООК13 Практика усного і писемного англійського мовлення
ООК 14 Практична граматика англійської мови 1 курс
ПП 02 Практика усного та пис. мовл. англ. м. 2курс
ПП 01 Практика усного і писемного мовлення англійської мови 3 курс
ПП 21 Теорія і практика перекладу
ПП 01 Практика усного і писемного мовлення англійської мови 4 курс
ПП 07 Історія англійської мови 4 курс