Підготовки бакалавр

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2023-2024 навчальний рік

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2022-2023 навчальний рік

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2021-2022 навчальний рік

Освітньо-професійна програма Англійська мова і література спеціальності 035 Філологія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2021-2022 навчальний рік

Підготовки магістр

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) другого (магістерського) рівня вищої освіти 2023-2024 навчальний рік

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) другого (магістерського) рівня вищої освіти 2022-2023 навчальний рік

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) другого (магістерського) рівня вищої освіти 2021-2022 навчальний рік