ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література ). Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (АНГЛІЙСЬКА МОВА І ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА)» ПЕРШОГО (БАКАЛВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 2020

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (АНГЛІЙСЬКА МОВА І ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА)» ПЕРШОГО (БАКАЛВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 2019

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

РЕЦЕНЗІЇ НА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПРОГРАМУ «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)»

СИЛАБУСИ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ ОПП «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)»

РОБОЧІ ПРОГРАМИ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ ОПП «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)»

Моніторинг освітньо-професійної програми – 2023, 2022, 2021, 2020

Зміни до ОПП
ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

Обговорення змін до ОПП. Залиште свої відгуки та пропозиції!

Таблиці відгуків і пропозицій стейхолдерів  2022, 2021, 2020
Таблиці змін до освітньо-професійної програми Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

Анкетування в рамках моніторингу освітньо-професійної програми:

ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКІ АНКЕТУВАННЯ

ПРАКТИКА

АТЕСТАЦІЯ

СПІВПРАЦЯ З РОБОТОДАВЦЯМИ

ДОГОВОРИ ПРО СПІВПРАЦЮ КПНУ

Договори про співпрацю кафедри англійської мови

СТАЖУВАННЯ НПП

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО КАФЕДРИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ