Положення про порядок реалізації права на вибір навчальних дисциплін

Заява

ПРОПОЗИЦІ КАФЕДРИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЩОДО ПЕРЕЛІКУ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТІВ НА 2024-2025 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Галузь знань, напрям підготовки / спеціальність Курс Семестр Назва навчальної дисципліни Форма контролю
ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР» (денна та заочна форма)
Дисципліни вільного вибору студента
для усіх освітніх програм / спеціальностей ІІ 3 Англомовна бізнес-комунікація (Анотація, Силабус) Залік
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

для усіх спеціальностей університету, крім 035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

ІІ 3 Ділова англійська мова (Анотація, Силабус) Залік
для усіх спеціальностей/освітніх програм, особливо

035 Філологія  (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

014 Середня освіта (Мова і література (польська)

 

ІІ 3 Фонологія англійської мови (Анотація, Силабус)
Залік

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька, англійська)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (польська, англійська)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова)

ІІ 4 Інтенсивний курс англійської мови (Анотація, Силабус)
 
Залік
03 Гуманітарні науки

035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (польська)

ІІ 4 Аспекти практичної граматики англійської мови (Анотація, Силабус) Залік
03 Гуманітарні науки

035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (польська)

ІІ 4 Порівняльна типологія англійської та української мов (Анотація, Силабус) Залік
03 Гуманітарні науки

035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (польська)

ІІ 4 Основи англомовної комунікації (Анотація, Силабус) Залік
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (польська)

ІІІ 5 Теорія і практика англійсько-українського перекладу (Анотація, Силабус) Залік

03 Гуманітарні науки

035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

ІІІ 6 Переклад кінофільмів
(Анотація, Силабус)
 
Залік
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (польська)

ІІІ 6 Інформаційні технології у філології й перекладі (Анотація, Силабус) Залік
03 Гуманітарні науки

035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (польська)

ІІІ 6 Стратегії міжкультурного спілкування (Анотація, Силабус) Залік
03 Гуманітарні науки

035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (польська)

ІІІ 6 Міжнародні системи тестування з англійської мови (Анотація, Силабус) Залік
122 Комп’ютерні науки галузь знань 12 Інформаційні технології ІІІ- ІV 5,6,7,8 Англійська мова для ІТ спеціалістів (Анотація) Залік
03 Гуманітарні науки

035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

для усіх спеціальностей факультету

ІV 7 Стратегії міжкультурного спілкування (Анотація, Силабус) Залік
03 Гуманітарні науки

035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

для усіх спеціальностей факультету

ІV 8 Усний переклад і перекладацький скоропис (Анотація, Силабус) Залік
для усіх спеціальностей/освітніх програм, особливо

035 Філологія  (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

014 Середня освіта (Мова і література (польська)

ІV 7,8 Типові проблеми англійського слововживання (Анотація, Силабус)
Залік
03 Гуманітарні науки

035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова та зарубіжна література (англійська)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова та зарубіжна література (німецька)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова та зарубіжна література (польська)

ІV 7 Інструментарій сучасного вчителя англійської мови (Анотація, Силабус)
Залік
для усіх спеціальностей/освітніх програм, окрім

035 Філологія  (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

014 Середня освіта (Мова і література (польська)

 

ІІІ- ІV 6, 8 Практика англомовної комунікації (Анотація, Силабус) Залік

 

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР» (денна та заочна форма)
Дисципліни вільного вибору студента
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

І
2
Англомовна медіакомунікація (Анотація, Силабус)
Залік
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

І
2
Лінгвокультурні коди англомовного дискурсу (Анотація)
Залік
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

І
2
Лінгвостилістичні аспекти перекладу (Анотація, Силабус)
Залік
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

І
2
Інтерпретація англомовного тексту (Анотація, Силабус)
Залік
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

ІІ 3 Предметно-мовне інтегроване навчання (CLIL) (Анотація, Силабус) Залік
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

ІІ 3 Англомовна лінгвогендерологія (Анотація) (Силабус) Залік