Положення про порядок реалізації права на вибір навчальних дисциплін

Заява

ПРОПОЗИЦІ КАФЕДРИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЩОДО ПЕРЕЛІКУ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТІВ НА 2022-2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Галузь знань, напрям підготовки / спеціальність Курс Семестр Назва навчальної дисципліни Форма контролю
ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР» (денна та заочна форма)
Дисципліни вільного вибору студента
для усіх освітніх програм / спеціальностей ІІ 3 Англомовна бізнес-комунікація Залік
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

для усіх спеціальностей університету, крім 035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

ІІ 3 Ділова англійська мова Залік
03 Гуманітарні науки

035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (польська)

ІІ 4 Аспекти практичної граматики англійської мови Залік
03 Гуманітарні науки

035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (польська)

ІІ 4 Порівняльна типологія англійської та української мов Залік
03 Гуманітарні науки

035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (польська)

ІІ 4 Основи англомовної комунікації Залік
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (польська)

ІІІ 5 Теорія і практика англійсько-українського перекладу Екзамен
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (польська)

ІІІ 6 Інформаційні технології в освітньому процесі Залік
03 Гуманітарні науки

035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (польська)

ІІІ 6 Стратегії міжкультурного спілкування Залік
03 Гуманітарні науки

035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (польська)

ІІІ 6 Міжнародні системи тестування з англійської мови Залік
122 Комп’ютерні науки галузь знань 12 Інформаційні технології ІІІ- ІV 5,6,7,8 Англійська мова для ІТ спеціалістів Залік
03 Гуманітарні науки

035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

для усіх спеціальностей факультету

ІV 7 Стратегії міжкультурного спілкування Екзамен
03 Гуманітарні науки

035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

для усіх спеціальностей факультету

ІV 8 Усний переклад і перекладацький скоропис Залік

 

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР» (денна та заочна форма)
Дисципліни вільного вибору студента
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

ІІ 3 Стилістика англомовного постмодерністського тексту Залік
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

ІІ 3 Предметно-мовне інтегроване навчання (CLIL) Залік
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

ІІ 3 Англомовна лінгвогендерологія Залік
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

І 2 Лінгвістичні аспекти перекладу Залік
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

І 2 Інтерпретація англомовного тексту Залік