Положення про порядок реалізації права на вибір навчальних дисциплін

Заява

ПРОПОЗИЦІ КАФЕДРИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЩОДО ПЕРЕЛІКУ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТІВ НА 2023-2024 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Галузь знань, напрям підготовки / спеціальність Курс Семестр Назва навчальної дисципліни Форма контролю
ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР» (денна та заочна форма)
Дисципліни вільного вибору студента
для усіх освітніх програм / спеціальностей ІІ 3 Англомовна бізнес-комунікація (Анотація, Силабус) Залік
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

для усіх спеціальностей університету, крім 035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

ІІ 3 Ділова англійська мова (Анотація, Силабус) Залік

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька, англійська)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (польська, англійська)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова)

ІІ 4 Інтенсивний курс англійської мови (Анотація, Силабус)
 
Залік
03 Гуманітарні науки

035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (польська)

ІІ 4 Аспекти практичної граматики англійської мови (Анотація, Силабус) Залік
03 Гуманітарні науки

035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (польська)

ІІ 4 Порівняльна типологія англійської та української мов (Анотація, Силабус) Залік
03 Гуманітарні науки

035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (польська)

ІІ 4 Основи англомовної комунікації (Анотація, Силабус) Залік
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (польська)

ІІІ 5 Теорія і практика англійсько-українського перекладу (Анотація, Силабус) Залік

03 Гуманітарні науки

035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

ІІІ 6 Переклад кінофільмів
(Анотація, Силабус)
 

 

Залік
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (польська)

ІІІ 6 Інформаційні технології в освітньому процесі (Анотація) Залік
03 Гуманітарні науки

035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (польська)

ІІІ 6 Стратегії міжкультурного спілкування (Анотація, Силабус) Залік
03 Гуманітарні науки

035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (польська)

ІІІ 6 Міжнародні системи тестування з англійської мови (Анотація, Силабус) Залік
122 Комп’ютерні науки галузь знань 12 Інформаційні технології ІІІ- ІV 5,6,7,8 Англійська мова для ІТ спеціалістів (Анотація) Залік
03 Гуманітарні науки

035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

для усіх спеціальностей факультету

ІV 7 Стратегії міжкультурного спілкування (Анотація, Силабус) Залік
03 Гуманітарні науки

035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

для усіх спеціальностей факультету

ІV 8 Усний переклад і перекладацький скоропис (Анотація, Силабус) Залік

 

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР» (денна та заочна форма)
Дисципліни вільного вибору студента
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

І
2
Англомовна медіакомунікація (Анотація, Силабус)
Залік
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

І
2
Лінгвокультурні коди англомовного дискурсу (Анотація)
Залік
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

І
2
Лінгвостилістичні аспекти перекладу (Анотація)
Залік
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

І
2
Інтерпретація англомовного тексту (Анотація)
Залік
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

ІІ 3 Предметно-мовне інтегроване навчання (CLIL) (Анотація, Силабус) Залік
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

ІІ 3 Англомовна лінгвогендерологія (Анотація) (Силабус) Залік

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

ІІ 3 Розвиток навичок читання і письма англійською мовою з використання інтерактивних технологій (Анотація)

 

Залік