Участь магістрантів у неформальній освіті

Участь магістрантів у неформальній освіті

Здобувачі освіти факультету іноземної філології ОПП Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) ступінь вищої освіти магістр активно поглиблюють свої знання новітніх методів і технологій навчання англійської мови, беручи участь у вебінарах, які проводять провідні фахівці у галузі методики навчання

Гостьова лекція від стейкхолдерів

Гостьова лекція від стейкхолдерів

16 грудня директор Кам’янець-Подільського бюро перекладів «Центр» О.Є.Ківільша у рамках неформальної освіти провів гостьову лекцію для здобувачів освіти четвертого курсу факультету іноземної філології ОПП «Англійська мова і література», галузі знань 03 Гуманітарні науки, спеціальності 035 Філологія, спеціалізації 035.041 Германські мови

Зустріч зі стейкхолдерами

Зустріч зі стейкхолдерами

За ініціативи кафедри германських мов і зарубіжної літератури 15 грудня відбулася зустріч із директором Кам’янець-Подільського бюро перекладів «Центр» О.Є.Ківільшею, під час якої було обговорено ефективність ОПП «Англійська мова і література», галузі знань 03 Гуманітарні науки, спеціальності 035 Філологія, спеціалізації 035.041

Ювілейна Х Регіональна науково-практична конференція «Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України».

Ювілейна Х Регіональна науково-практична конференція «Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України».

9 грудня 2021 року на факультеті іноземної філології на платформі Google Meet відбулася ювілейна Х Регіональна науково-практична конференція «Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України». Цього року до роботи секції «Теорія і практика викладання англійської мови

Попередній захист дипломних робіт магістра

Попередній захист дипломних робіт магістра

24.11.2021 відбувся попередній захист дипломних робіт магістра студентів груп Ang1 – M20, Ang1 – M20 (p). Голова засідання – Г.А. Кришталюк, кандидат філологічних наук, доцент, секретар засідання – Владислава Лісова, студентка групи Ang1 – M20. Студенти засвідчили готовність їхніх дипломних

ОБРІЇ НАУКИ

ОБРІЇ НАУКИ

Підвищення фахового рівня для науково-педагогічного працівника – це не лише набуття нових професійних умінь, методичних прийомів чи освоєння новітнього девайсу. Рівень – це перш за все наукове збагачення, отримання нових знань,  зустрічі як джерело інформації та обмін поглядами. Саме такою

Моніторинг освітніх програм зі стейкхолдерами СЗОШ №5

Моніторинг освітніх програм зі стейкхолдерами СЗОШ №5

Моніторинг освітніх програм зі стейкхолдерами – це не тільки обговорення змісту освітніх компонентів та послідовності їхнього впровадження у навчальний процес. Це ще й зустрічі із колегами-однодумцями, обмін думками про стан освіти загалом і спільні проблеми тандему «школа-університет» зокрема. Саме в

Зустріч зі стейкхолдерами

Зустріч зі стейкхолдерами

НВК № 9 – наші партнери, стейкхолдери, колеги. Чергова зустріч (02.11.2021 р.) гарантів освітніх програм «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти д.ф.н., проф. Марчишиної А.А., к.п.н., доц. Петрової Т.М. з директором

Обговорення освітньої програми «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Обговорення освітньої програми «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)» другого (магістерського) рівня вищої освіти

1 листопада 2021 р., в межах заходів з моніторингу освітніх програм, завідувач кафедри англійської мови, д-р філол. н., проф. Марчишина А.А. провела обговорення освітньої програми «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)» другого (магістерського) рівня вищої освіти зі студентами академічної

Захист виробничої аналітико-філологічної практики студентів 4 курсу групи Fil1-B18 спеціальності 035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)

Захист виробничої аналітико-філологічної практики студентів 4 курсу групи Fil1-B18 спеціальності 035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)

1 листопада 2021 року відбувся захист виробничої аналітико-філологічної практики студентів 4 курсу групи Fil1-B18 спеціальності 035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно). Практика тривала 4 тижні з 27 вересня по 22 жовтня 2021 року та відбувалася на базі кафедри