Професійне удосконалення і розвиток здобувачів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

Професійне удосконалення і розвиток здобувачів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

Здобувачі освіти факультету іноземної філології ОПП Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) активно поглиблюють свої знання новітніх методів і технологій навчання англійської мови, беручи участь у вебінарах професійного розвитку, які проводять провідні фахівці у галузі методики навчання англійської мови

Попередній захист магістерських робіт групи Angs1-M20z

Попередній захист магістерських робіт групи Angs1-M20z

11 травня 2022 року відбувся попередній захист магістерських робіт групи Angs1-M20. Обговорювався стан написання наукових робіт та ступінь їх готовності до захисту. Магістранти виступили із короткими доповідями, де оголосили тему, обґрунтували її актуальність, зазначили мету, завдання та результати дослідження. На

Захист курсових робіт з Практики перекладу / Теорії перекладу здобувачами вищої освіти академічної групи Fil1 B18

Захист курсових робіт з Практики перекладу / Теорії перекладу здобувачами вищої освіти академічної групи Fil1 B18

10 травня 2022 року відбувся захист курсових робіт з Практики перекладу / Теорії перекладу здобувачами вищої освіти спеціальності 035 Філологія. 035.41 Германські мові і літератури (переклад включно), перша – англійська академічної групи Fil1 B18. Представлені до захисту роботи (під керівництвом

Захист виробничої педагогічної практики

Захист виробничої педагогічної практики

11 травня 2022 року відбувся захист виробничої педагогічної практики здобувачів вищої освіти 4 курсу груп Nim1-B18 і Pol1-B18 спеціальностей 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) та 014 Середня освіта (Мова і література (польська). Практика тривала 4 тижні з 28

Англомовний тренінг для старшокласників

Англомовний тренінг для старшокласників

Науково-педагогічні працівники кафедри англійської мови провели тренувальні заняття для старшокласників. Завідувач кафедри, д-р філол. наук, проф. А.А.Марчишина ознайомила учнів із університетом, факультетом іноземної філології та освітніми програмами, які можна обрати, бажаючи поєднати майбутню професію зі знанням іноземних мов. Тренувальні заходи

Захист виробничої перекладацької практики студентів 4 курсу групи Fil1-B18

Захист виробничої перекладацької практики студентів 4 курсу групи Fil1-B18

2 травня 2022 року відбувся захист виробничої перекладацької практики студентів 4 курсу групи Fil1-B18 спеціальності 035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно). Практика тривала 4 тижні з 28 березня по 22 квітня 2022 року та проходила на базах підприємств

WE WILL BE, WILL!

WE WILL BE, WILL!

23 квітня вважається особливою датою для поціновувачів іконічної особистості, видатного поета, драматурга та світового феномена – Вільяма Шекспіра. Так, 28 квітня студенти та викладачі кафедри англійської мови  взяли участь у виховному заході: “WE WILL BE, WILL!” Колишня магістрантка Ольга Михайлюк,

Гостьова лекція професора О.А.Бабелюк

Гостьова лекція професора О.А.Бабелюк

Кафедра англійської мови продовжує навчально-методичний цикл «У гості з лекцією». 27 квітня на онлайнову зустріч із здобувачами освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти, які навчаються за ОП «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)», «Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна

Захист навчальної перекладацької практики студентів 3 курсу групи Fil1-B19

Захист навчальної перекладацької практики студентів 3 курсу групи Fil1-B19

21 квітня 2022 року відбувся захист навчальної перекладацької практики студентів 3 курсу групи Fil1-B19 спеціальності 035 Філологія. Спеціалізація 035.041 Германські мові та літератури (переклад включно), перша – англійська. Практика тривала 3 тижні з 28 березня по 15 квітня 2022 року