«Методика навчання філологічних дисциплін у закладах загальної середньої та вищої освіти»: опубліковано збірник матеріалів ХІІ Регіоальної науково-практичної конференції

«Методика навчання філологічних дисциплін у закладах загальної середньої та вищої освіти»: опубліковано збірник матеріалів ХІІ Регіоальної науково-практичної конференції

Опубліковано збірник матеріалів XIІ Регіональної науково-практичної конференції «Методика навчання філологічних дисциплін у закладах загальної середньої та вищої освіти», яка відбулася 7 грудня 2023 року на базі кафедри англійської мови К-ПНУ. Доповіді учасників відображають різноаспектні дослідження та результати власного досвіду з

Настановна конференція з виробничої практики

Настановна конференція з виробничої практики

29 січня відбулася настановна конференція з Виробничої педагогічної практики у ЗЗСО здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти ОП Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) академічна група Ang1-M23. Студенти отримали завдання і настанови з усіх компонентівпедпрактики, заслухали інструктаж з техніки

Teaching experts

Teaching experts

24 січня 2024 року, доцент кафедри англійської мови Оксана Галайбіда разом з студентами академічної групи Ang1-B21 відвідали методичну онлайн-конференцію для вчителів і викладачів англійської мови “Teaching experts” від компанії “Polyglot”. Учасники конференції були ознайомлені з особливостями міжнародних тестів для вчителів

Звітна наукова конференція викладачів

Звітна наукова конференція викладачів

2 березня 2023 року відбулась наукова конференція викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками науково-дослідної роботи у 2022 році. Кафедра англійської мови була представлена двома підсекціями: “Актуальні проблеми лінгвоконцептології, міжкультурної комунікації та лексикології” (керівник – д.ф.н, професор, завідувач кафедри англійської мови Марчишина

XI Регіональна науково-практична конференція “Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України”

XI Регіональна науково-практична конференція “Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України”

7 грудня 2022 року згідно з планом науково-дослідної роботи факультету іноземної філології й університету на 2022 рік на базі Кам’янець- Подільського національного університету імені Івана Огієнка було проведено XI Регіональну науково-практичну конференцію “Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих

Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних наук, професора Д.І. Квеселевича (1935-2003) «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу»

Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних наук, професора Д.І. Квеселевича (1935-2003) «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу»

20 травня 2022 року відбулася Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних наук, професора Д.І. Квеселевича (1935-2003) «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу». Організатором конференції виступила кафедра англійської філології та перекладу Житомирського державного університету імені Франка. Кафедра англійської