29 січня відбулася настановна конференція з Виробничої педагогічної практики у ЗЗСО здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти ОП Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) академічна група Ang1-M23. Студенти отримали завдання і настанови з усіх компонентівпедпрактики, заслухали інструктаж з техніки безпекиі особливостей забезпечення освітнього процесу в умовахвоєнного стану. Бажаємо успішного проходження практики, поглиблення знань і розвитку навичокосвітньої діяльності.

Настановна конференція з виробничої практики