Моніторинг освітніх програм зі стейкхолдерами СЗОШ №5

Моніторинг освітніх програм зі стейкхолдерами СЗОШ №5

Моніторинг освітніх програм зі стейкхолдерами – це не тільки обговорення змісту освітніх компонентів та послідовності їхнього впровадження у навчальний процес. Це ще й зустрічі із колегами-однодумцями, обмін думками про стан освіти загалом і спільні проблеми тандему «школа-університет» зокрема. Саме в

Обговорення освітньої програми «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Обговорення освітньої програми «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)» другого (магістерського) рівня вищої освіти

1 листопада 2021 р., в межах заходів з моніторингу освітніх програм, завідувач кафедри англійської мови, д-р філол. н., проф. Марчишина А.А. провела обговорення освітньої програми «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)» другого (магістерського) рівня вищої освіти зі студентами академічної

Співпраця зі стейкхолдерами

Співпраця зі стейкхолдерами

Співпраця зі стейкхолдерами – це постійна системна робота, яку проводить кафедра англійської мови К-ПНУ імені Івана Огієнка. Тому чергова зустріч гарантів освітніх програм (доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри англійської мови А.А.Марчишиної та кандидата педагогічних наук, доцента Т.М.Петрової) з адміністрацією

Моніторинг освітньої програми «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)»

Моніторинг освітньої програми «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)»

Моніторинг освітньої програми – це постійний процес, динаміка якого забезпечує вдосконалення структури програми, композицію освітніх компонентів на оновлення їхнього змісту відповідно до чинної ситуації на ринку освітніх послуг та запитів на ринку праці. Комунікація зі здобувачами вищої освіти в цьому

Зустріч гаранта освітньої-професійної програми «Англійська мова і література» та деканеси факультету іноземної філології зі студентами групи Fil1-B21

Зустріч гаранта освітньої-професійної програми «Англійська мова і література» та деканеси факультету іноземної філології зі студентами групи Fil1-B21

17 вересня 2021 року на факультеті іноземної філології відбулася зустріч з першокурсниками, майбутніми бакалаврами-філологами. У ході зустрічі деканеса Хоптяр А.О. представила документ, який забезпечує освітню діяльність зі спеціальності 035 Філологія, за спеціалізацією Германські мови та літератури (переклад включно), перша –

Робоча зустріч проєктної групи освітньо-професійної програми «Англійська мова і література»

Робоча зустріч проєктної групи освітньо-професійної програми «Англійська мова і література»

У межах підготовки до акредитації освітньо-професійної програми «Англійська мова і література» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 035 Філологія за спеціалізацією 035.041 – Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська) відбулася зустріч за участі декана факультету іноземної

Зустріч гаранта освітньої-професійної програми «Англійська мова і література» зі студентами групи Fil1-B18

Зустріч гаранта освітньої-професійної програми «Англійська мова і література» зі студентами групи Fil1-B18

16 вересня 2021 року відбулася зустріч гаранта освітньої-професійної програми «Англійська мова і література» зі спеціальності 035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно) кандидата філологічних наук, доцента кафедри германських мов і зарубіжної літератури Кришталюк Г.А. зі студентами групи Fil1-B18. У

Обговорення ОПП із стейкхолдерами

Обговорення ОПП із стейкхолдерами

Підготовка висококваліфікованих освітніх кадрів – завдання важке й відповідальне. Сучасні виклики вимагають повсякчасного реагування, а тому слушні поради колег, їхній погляд на спільну працю є як ніколи важливими. Проводячи обговорення проєкту освітньо-професійної програми Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька)

“Наші випускники”: кафедра англійської мови продовжує цикл зустрічей із філологами-практиками закладів освіти 24.02.2021

“Наші випускники”: кафедра англійської мови продовжує цикл зустрічей із філологами-практиками закладів освіти 24.02.2021

24 лютого 2021 року відбулася третя зустріч гарантів освітньо- професійних програм Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) другого (магістерського) рівня вищої освіти, Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька) та Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література першого (бакалаврського)

“Наші випускники”: кафедра англійської мови продовжує цикл зустрічей із філологами-практиками закладів освіти

“Наші випускники”: кафедра англійської мови продовжує цикл зустрічей із філологами-практиками закладів освіти

18 лютого 2021 року в рамках серії зустрічей з випускниками факультету іноземної філології з метою покращення та вдосконалення ОПП відбувся онлайновий круглий стіл із викладачами різних мовних шкіл: «Advance K-P», «New Way», «English House», «Перші Київські курси», «Лінгвістичний центр КПНУ