Гарант і член робочої групи освітньої програми «Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Оксана ГАЛАЙБІДА й Ольга ШАПОВАЛ у рамках моніторингу освітніх програм у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка зустрілися з вчителем-методистом, вчителем зарубіжної літератури Кам’янець-Подільського ліцею № 17 Наталією РУДНІЦЬКОЮ. Були висловлені пропозиції щодо вдосконалення освітньо-професійної програми, змістового наповнення освітніх компонентів Методика навчання зарубіжної літератури, навчальна ознайомлювальна та виробнича педагогічна практика із зарубіжної літератури, формування у майбутніх учителів компетентностей, необхідних для успішної роботи у Новій українській школі.

Обговорення ОПП із вчителями-практиками