Шановні колеги!

Запрошуємо вас взяти участь у роботі

XIІ Регіональної науково-практичної конференції

Методика навчання філологічних дисциплін у закладах загальної середньої та вищої освіти

Конференція відбудеться дистанційно 7 грудня 2023 року в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на базі факультету іноземної філології.

Робочі мови конференції: українська, англійська, німецька, французька, польська.

Наукова проблематика конференції:

  • лінгвопрагматичне вивчення мовних одиниць;
  • теорія і практика перекладу;
  • методичні аспекти викладання іноземних мов і зарубіжної літератури в освітніх навчальних закладах різного рівня і типу.

 

Для участі в конференції просимо до 26 листопада 2023 р. надіслати електронною поштою:

  • заявку, в якій вказати тему, інформацію про автора (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи, телефон, E-mail);
  • тези доповіді обсягом 2-4 повні сторінки;
  • відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску.

Назва надісланих матеріалів має включати в себе прізвище автора та ініціали (Наприклад: Кушнір ТМ_Тези; Кушнір ТМ_Внесок; Кушнір ТМ_Заявка). Матеріали слід надсилати на електронну адресу організаційного комітету lc_irina.melnyk@kpnu.edu.ua

Збірник тез доповідей і сертифікати про участь у конференції будуть надіслані авторам на вказані у заявці електронні адреси та розміщений в електронному репозиторії К-ПНУ ім. І. Огієнка).

Організаційний внесок – 100 грн. (в організаційний внесок входить: відшкодування витрат за коректування й верстку збірника тез). Оплату організаційного внеску здійснювати на картковий рахунок ПриватБанку 4149 4993 7818 7544, отримувач Мельник І.В. (просимо враховувати комісію). Призначення платежу: оплата за участь у конференції ПІБ

Контакти: тел. 0979517081

Email: lc_irina.melnyk@kpnu.edu.ua

XIІ Регіональна науково-практична конференція “Методика навчання філологічних дисциплін у закладах загальної середньої та вищої освіти ”