Проєкт освітньо-професійної програми2024

Google Форма для обговорення та пропозицій.

Таблиця відгуків і пропозицій – 2024

Проєкт освітньо-професійної програми2023

Google Форма для обговорення та пропозицій.

Таблиця відгуків та пропозицій – 2023

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (АНГЛІЙСЬКА МОВА І ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА)» ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 2023

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (АНГЛІЙСЬКА МОВА І ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА)» ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 2022

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (АНГЛІЙСЬКА МОВА І ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА)» ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 2021

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)» магістр

Проєкт освітньо-професійної програми «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Моніторинг освітньо-професійної програми – 2023, 2022, 2021, 2020

Таблиця змін ОПП. 2020-2021, 2021-2022,  2022-2023

Пропозиції стейкхолдерів (таблиця).

Рецензії

Договори про співпрацю