У рамках моніторингу освітньо-професійних програм гаранти ОПП «Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти доц. О.В.Галайбіда та ОПП «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)» другого (магістерського) рівня вищої освіти проф. А.А.Марчишина 23 жовтня 2023 р. відвідали Кам’янець-Подільський ліцей № 5 та обговорили зміст і структуру освітніх програм із заступником директора Ольгою Дмитрівною Сивак та колегами-педагогами. Під час робочої зустрічі відбувся обмін думками щодо можливостей покращення підготовки фахівців за аналізованими ОПП, формат і способи співпраці між університетом і школою під час практичної підготовки студентів, а також було підписано договір про наукове консультування між Кам’янець-Подільським ліцеєм № 5 і кафедрою англійської мови К-ПНУ ім. Івана Огієнка.

Моніторимо освітньо-професійні програми