У рамках щорічного моніторингу освітніх та освітньо-професійних програм Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка відбулась зустріч гаранта ОПП “Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти доцента Ольги ШАПОВАЛ зі здобувачами вищої освіти четвертого курсу. Ольга Григорівна проінформувала присутніх про форми оцінювання та атестації, перелік компетентностей і програмних результатів навчання освітніх компонентів, які вивчатимуться у 2023-2024 навчальному році, особливостями підготовки курсової роботи. Гарант акцентувала увагу на змісті практичної підготовки та специфіці проходження виробничої педагогічної практики у закладах загальної середньої освіти. Здобувачі отримали відповіді на свої питання щодо особливостей підсумкової атестації. Ольга Григорівна запросила студентів висловити свої пропозиції та зауваження щодо освітньо-професійної програми, пройшовши анкетування Освітня програма спеціальності очима здобувача вищої освіти.

Зустріч гаранта ОПП “Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі здобувачами