Одним із найважливіших чинників ефективної реалізації освітньо-професійної програми є співпраця зі стейкхолдерами. Залучення до процесу моніторингу вчителів-практиків дозволяє вчасно адаптувати ОП до сучасних викликів освітньої сфери. У межах реалізації Плану заходів з оцінювання якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в К-ПНУ на перший семестр 2023-2024 н.р. упродовж жовтня 2023 року відбулась низка зустрічей гаранта освітньої програми «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти кандидата філологічних наук, доцента Ольги ШАПОВАЛ зі стейкхолдерами: вчителями зарубіжної літератури та англійської мови закладів загальної середньої освіти м. Кам’янця-Подільського. До процесу моніторингу освітньої програми долучились Галина ЧЕРЕНЬКО, вчитель вищої категорії, вчитель зарубіжної літератури, української мови і літератури ліцею №2 ім. Т.Г. Шевченко; Наталія РУДНІЦЬКА, вчитель-методист, вчитель української мови та зарубіжної літератури ліцею № 17; Алла ЗЕЛІНСЬКА, вчитель-методист, вчитель зарубіжної літератури та Оксана ЄВЧУК, вчитель-методист, вчитель англійської мови ліцею №9 ім. А.М. Трояна. У плідних дискусіях були висловлені пропозиції щодо вдосконалення освітньо-професійної програми. Вчителі-практики висловили готовність ділитись зі здобувачами вищої освіти власними методичними напрацюваннями, тож за результатами зустрічей заплановано низку майстерок для майбутніх вчителів.

Моніторинг ОПП «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Зустрічі зі стейкхолдерами