У рамках щорічного моніторингу освітніх та освітньо-професійних програм Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка упродовж жовтня 2023 року відбулися зустрічі гаранта ОПП “Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька)” доцента Оксани ГАЛАЙБІДИ зі здобувачами вищої освіти другого і третього курсів. Оксана Василівна проінформувала присутніх з формами оцінювання та атестації, переліком компетентностей і програмних результатів навчання, освітніх компонентів, які  вивчатимуться у 2023-2024 навчальному році, змістом практичної підготовки, особливостями підготовки курсової роботи, можливостями вільного вибору освітніх компонентів. Гарант акцентувала увагу на участі у програмах академічної мобільності, здобутті неформальної / інформальної освіти, участі у фахових семінарах, вебінарах, конкурсах і студентських конференціях. Запросила здобувачів освіти висловити свої пропозиції та зауваження щодо освітньо-професійної програми, пройшовши анкетування Освітня програма спеціальності очима здобувача вищої освіти.

Зустріч гаранта ОПП “Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька)” із здобувачами вищої освіти