20 жовтня 2023 року на кафедрі англійської мови відбулися засідання робочих груп забезпечення реалізації ОПП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  – “Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька)” (гарант – доцент Оксана ГАЛАЙБІДА), “Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)” (гарант – доцент Ольга ШАПОВАЛ) та другого (магістерського) рівня вищої освіти – “Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)” (гарант – професор Алла МАРЧИШИНА).

Члени робочих груп (науково-педагогічні працівники, здобувачі вищої освіти) обговорили основні напрями проведення моніторингу: анкетування різних груп стейкголдерів, організація зустрічей із стейкголдерами, аналіз результатів анкетування і моніторингу, розробка пропозицій щодо оновлення / перегляду ОПП,  підготовка аналітичного звіту.

Засідання робочих груп ОПП