Доцент кафедри англійської мови О.В.Галайбіда разом зі студентами академічної групи Ang1 B21 (ОПП «Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька») 20 жовтня прослухали вебінар компанії Наукові публікації на актуальну тематику «Використання Chat GPT в науковій діяльності». Були розглянуті питання історії штучного інтелекту (ШІ), застосування Chat GPT в науковій діяльності, недоліки використання Chat GPT в науковій діяльності та публікаційний етикет, основні тенденції розвитку ШІ. Зазаначалося, що Chat GPT допомагає у виборі теми статті, пошуку актуальної інформації, плануванні статті, аналізі великої кількості даних, генерації анотації і висновків, створення інфографіки.

Використання Chat GPT в науковій діяльності