Гаранти освітніх програм О.В.Галайбіда («Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти) і А.А.Марчишина («Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)») другого (магістерського) рівня вищої освіти) в рамках моніторингу освітніх програм відвідали Кам’янець-Подільський ліцей № 3.
Відбулася зустріч із директором ліцею Токар Оксаною Володимирівною та заступниками директора – Н.О.Іваненко (член проєктної групи бакалаврської ОПП), А.М.Марчишиною та О.А.Крижановською. Колеги-педагоги обговорили можливості вдосконалення освітніх програм, зміст навчання англійської мови в НУШ, особливості інклюзивного навчання, практичну підготовку здобувачів вищої освіти на базі ліцею, участь у методичній конференції кафедри англійської мови й публікації тез доповіді та багато іншого, що об’єднує школу й університет, поглиблює взаємодію з метою якісної підготовки фахівців, які володіють необхідними знаннями й уміннями сучасного вчителя та яких  чекають на ринку праці.

Обговорення освітніх програм у ліцеї № 3