Відбулась настановна конференція з виробничої перекладацької практики для студентів 4 курсу групи Fil1-B20 галузі знань 03 Гуманітарні науки, спеціальності 035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська за освітньо-професійною програмою Англійська мова і література.
Виробнича перекладацька практика триватиме з 06 листопада 2023 року по 01 грудня 2023 року (4 тижні). База практики: Кам’янець- Подільський державний історичний музей-заповідник, туристично-інформаційний центр.
Виробнича перекладацька практика забезпечує доцільне поєднання теоретичної підготовки філолога-перекладача із практичною діяльністю на базі практики, допомагає удосконалити раніше набуті компетенції у межах професійної діяльності, формує особистісні якості майбутнього фахівця.
Керівники практики від кафедри англійської мови (Литвинюк О. М., Свідер І. А.) та кафедри германських мов і зарубіжної літератури (Кришталюк Г. А.) провели інструктаж з техніки безпеки, повідомили студентів про зміст практики, її тривалість, мету та завдання, правила
оформлення звітної документації, узгодили із студентами графіки   проведення консультаційних занять.

Настановна конференція з виробничої перекладацької практики