З метою підведення підсумків моніторингу освітньо-професійних програм на кафедрі англійської мови 13 листопада 2023 р. було проведене розширене засідання, на яке, крім НПП кафедри, були запрошені члени педагогічної спільноти – О.В.Євчук (ліцей № 9 імені А.М.Трояна, член проєктної групи ОП «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)» другого (магістерського) рівня вищої освіти) та С.В.Польова (учитель англійської мови, ліцей «Славутинка»). Долучилися також члени проєктних груп з-поміж здобувачів ВО: Діана Костенюк (з групи Ang1-B21), Олександра Макаревич (з групи Ang1-B21) та Єлизавета Нетеча (з групи Ang1-М23). Гаранти освітніх програм А.А.Марчишина («Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)» другого (магістерського) рівня вищої освіти), О.Г.Шаповал («Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти) і О.В.Галайбіда («Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти) представили звіти за результатами моніторингу, а присутні подискутували про можливості покращення освітніх програм та їх адаптацію до   сучасного ринку праці.

Засідання кафедри зі стейкхолдерами і здобувачами ВО