27 грудня 2023 року на засіданні кафедри англійської мови, з-поміж інших робочих питань, відбулося обговорення проєктів ОПП «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)» другого (магістерського рівня вищої освіти та «Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Зазначені проєкти освітніх програм отримали схвальні відгуки стейкхолдерів та пропозиції щодо їхнього можливого вдосконалення (скомпоновані у таблицю відгуки і пропозиції представлені на сайті кафедри). Науково-педагогічні працівники ознайомилися із думками, висловленими нашими стейкхолдерами: вчителями, директорами та заступниками директорів ЗЗСО, випускниками освітніх програм, НПП з інших ЗВО, здобувачами вищої освіти. Гаранти освітніх програм (А.А.Марчишина, О.В.Галайбіда) поінформували про зміни, внесені до освітніх програм. Ухвалою засідання кафедри зміни до ОПП затверджено.

Обговорення проєктів ОПП